Zoznam kníh v Školskej knižnici Súkromnej hotelovej akadémie HaGMa v Bratislave

Inv. č. Autor Názov diela
DHM-31-1-95 Voppel: Nechaj ma, chcem sa učiť sám I.
DHM-31-2-95 Voppel: Nechaj ma, chcem sa učiť sám II.
DHM-31-3-95 Voppel: Nechaj ma, chcem sa učiť sám III.
DHM-31-4-95 Voppel: Nechaj ma, chcem sa učiť sám VI.
DHM-31-5-95 Ječný,Štefan: Spoločenský styk
DHM-31-6-96 Ekológia pre gymnáziá
DHM-31-7-96 Listina zákl.ľud.práv a slobôd
DHM-31-8-96 Človek a ľudské práva
DHM-31-9-96 Ústava SR
DHM-31-10-96 Receptúry pokrmov
DHM-31-11-96 Sopóci,Búrik: Základy sociológie
DHM-31-12-96 Balušek: Umenie diplomacie
DHM-31-13-97 Lokša,Lokšová: Cez relaxáciu k tvorivosti v škole
DHM-31-14-97 Kategorizácia pohostinských prevádzkarní a ubytovacích zariadení s platným hygienickým predpisom
DHM-31-15-97 Smejkal: Lexikon společenského chování
DHM-31-16-97 kol.autorov: Ekon.a právnické minimum
DHM-31-17-97 Beránek,Kotek: Řízení hotelového provozu
DHM-31-18-97 Brown,Hepner: Příručka pro číšníky
DHM-31-19-97 Tóth: Protokol a etiketa 
DHM-31-20-97 Brázdová: Pravidlá spoločenského správania
DHM-31-21-97 Výchova občana (met.príručka)
DHM-31-22-97 Výchova občana (prac.zošit)
DHM-31-23-97 Petrov denník
DHM-31-24-97 Susanin denník
DHM-31-25-98 Wertheim,Oxf. Školská encyklopédia chémie
DHM-31-26-97 Eisenrachovci:Turistický sprievodca prírodou
DHM-31-27-97 autor.kolektív: Slovensko
DHM-31-30-97 Hotel guide the Slovak republic
DHM-31-29-97 Brown,Hepner: Příručka pro číšníky
DHM-31-31-97 Kategorizácia pohos.prevádzkarní…
DHM-31-32-97 Mottl: Nápoje, výroba, ošetrovanie, podávanie
DHM-31-33-97 Máziková: Základy účtovníctva
DHM-31-34-97 Yvan Bélisle: Čo je navarené
DHM-31-35-97 Morrison: Marketing pohostinství a CR
DHM-31-36-97 Yvan Bélisle: Čo je navarené
DHM-31-37-97 P.S.Rose: Peňežní a kapitálové trhy
DHM-31-38-97 R.Varian: Mikroekonomie
DHM-31-39-97 D.Gowland: Makroekonomie
DHM-31-40-97 D.Pearce Maxmillianov slovník mod.ekonomie
DHM-31-41-97 Canfield,Hans: Odhodlaj sa zvíťaziť
DHM-31-42-97 Aladinov faktor
DHM-31-43-97 Wheeler Chuť Ázie
DHM-31-44-97 Yvan Bélisle: Čo je navarené II.
DHM-31-45-97 Wolterová,Teub: Špeciality svetovej kuchyne
DHM-31-46-97 Berryová: Dezerty a cukrovinky (zlatá kniha)
DHM-31-47-97 P.Vlčko: Vodníkove špeciality
DHM-31-48-97 Dr.Oetker: Hydina, ľahká a jemná
DHM-31-49-97 Dr.Oetker: Šaláty,svieže a chutné
DHM-31-50-97 Gerer: Malé triky veľkých kuchárov
DHM-31-51-97 Horecká Nátierky
DHM-31-52-97 Halodová Excel 97
DHM-31-53-97 Pecinovský Word 7 pro Windows 95
DHM-31-54-97 Halodová Excel 7 pro Windows 95
DHM-31-55-97 Kosek,Janíkov. Internet
DHM-31-56-97 Indrová Hotelový management
DHM-31-57-97 Indrová Podnik.činnosť ve stravování a hotel. DHM-31-58-97 Bartl,Bartlová Panovníci a prezidenti na území SR
DHM-31-59-97 Bartl,Bartlová Panovníci a prezidenti na území SR
DHM-31-60-97 Hlavenka Windows 95-refer.užívateľ.príručka
DHM-31-61-97 Longhurst Make the most of the Internet+CD
DHM-31-62-97 Hlováchová Zemiaky (100 receptov)
DHM-31-63-97 Studená kuchyňa na sviatky a …
DHM-31-64-97 Spillaneová Imidž ženy
DHM-31-65-97 U.Summová Kombinovaná strava
DHM-31-66-97 Chorvát,Orlík Lexikon slušného správania
DHM-31-67-97 Canfield Slepačia polievka pre dušu
DHM-31-68-97 Breveníková,Bre. AJ-SJ, SJ-AJ slovník výpočt.techniky
DHM-31-69-99 A.Cháteleta Svetové dejiny umenia
DHM-31-70-98 Fritz,Ferner Marketing cestového ruchu
DHM-31-71-98 Gučík,Patúš Cena a cenová politika v hot.a pohost.
DHM-31-72-2000 Gregor Slovensko
DHM-31-73-98 Kendík Receptúry studených pokrmov
DHM-31-74-98 Hopkinsová Udalosti 20. storočia
DHM-31-75-98 Hučko Slovenská jar
DHM-31-76-98 Kamenický Lexikon svetových dejín
DHM-31-77-98 Škvarna Lexikon slovenských dejín DHM-31-78-98 Aboville AIDS
DHM-31-79-98 Aboville AIDS
DHM-31-80-98 Joyeux Eros, sila lásky
DHM-31-81-98 Joyeux City, sexualita, AIDS
DHM-31-82-98 Gdovinová Sekretárske práce pre obchod a riad.
DHM-31-83-98 Křivohlavý Jak zvládat stres
DHM-31-84-98 Petty Moderní vyučování
DHM-31-85-98 Szekely Slovensko-putovanie za jeho krásami
DHM-31-86-98 Whirter Jedlo ako jed, jedlo ako liek
DHM-31-87-98 Simon,Escoff. Ma Cuisine
DHM-31-88-98 Everettová Make-up
DHM-31-89-98 Gajdoš Hospodárska geografia I.
DHM-31-90-98 Krsková Základy práva
DHM-31-91-98 Móriková,Bouš. Riešené a neriešené príklady
DHM-31-92-98 Jindrók Nová zbierka súvsťažností k účt.osnove
DHM-31-93-98 Orieška Technika služieb cestového ruchu
DHM-31-94-98 Fikáček Access 97
DHM-31-95-98 Magera PowerPoint pro Windows
DHM-31-96-98 Bloch Kompletné Murphyho zákony
DHM-31-97-98 J.a S.Paberové Bontón pre každého DHM-31-98-98 Horecká Recepy starej mamy
DHM-31-99-98 Sengerová,Hof. Testy osobnosti
DHM-31-100-98 Siewert Inteligenčné testy
DHM-31-101-98 Poncová Zákusky, torty, koláče
DHM-31-102-98 J.Horecká Nátierky
DHM-31-103-98 J.Horecká Nová kniha nátierok
DHM-31-104-98 J.Horecká Jedlá z hydiny
DHM-31-105-98 J.Horecká Nápoje od A do Z
DHM-31-106-98 J.Horecká Varíme zo zeleniny
DHM-31-107-98 J.Horecká Šaláty
DHM-31-108-98 Vrana Jedlá z húb
DHM-31-109-98 Poncová Ovocné múčniky
DHM-31-110-98 Crammová Bufetové stoly
DHM-31-111-98 B.Rabeová Prestieranie
DHM-31-112-98 T.Šimek Excel 7.0
DHM-31-113-98 J.Hercik Word 7.0
DHM-31-114-98 H.Tapper Stúl pro každou příležitost
DHM-31-120-98 Larousse Náboženstvá sveta
DHM-31-121-98 Larousse História sveta
DHM-31-122-98 Larousse História sveta DHM-31-123-98 J.Pijoan Dejiny umenia 1
DHM-31-124-98 V.Zamarovský Bohovia a hrdinovia antických bájí
DHM-31-125-98 A.Millardová Ľudia kedysi
DHM-31-115-98 J.Jonáš Makrobiot.kuchyňa dr. Jonáša
DHM-31-116-98 J. Jonáš Makrobiot.kuchyňa dr. Jonáša
DHM-31-117-98 Synek a kolek. Manažérska ekonomika
DHM-31-118-98 Peniašteková Vianoce v našej súčasnej kuchyni
DHM-31-125-98 Peniašteková Vianoce v našej súčasnej kuchyni
DHM-31-126-98 Štruthersová Kniha osudu
DHM-31-127-98 Chorvát,Orlík Lexikón slušného správania
DHM-31-128-98 Horecká Nápoje od A po Z
DHM-31-129-98 Križanová Slovenské hrady, zámky a kaštiele
DHM-31-130-98 Millerová Vitamín C od boha
DHM-31-131-98 Ján Lenčo Perly rozumu
DHM-31-132-98 Ján Lenčo Perly lásky
DHM-31-133-98 Ján Lenčo Perly ducha
DHM-31-134-98 Ján Lenčo Perly múdrosti
DHM-31-136-99 Š.Tomko Život na papieri(pís.mat.skúška)
DHM-31-137-99 II II
DHM-31-138-99 K.Kendík Nové receptúry a technol.pokrmov
DHM-31-139-99 F.Floreková Malý právnický lexikón
DHM-31-140-99 B.Bohrmann Miešané nápoje
DHM-31-141-99 Prevdáková Základy rodinnej a sexuálnej výchovy
DHM-31-142-99 Beňko a kol. Dejiny slov. národnej identity a štát.
DHM-31-143-99 II II
DHM-31-144-99 G.Brown Příručka pro číšníky
DHM-31-145-99 Endressová Prehliadka slávnost.prestretých stolov
DHM-31-146-99 Raeper, Smith Myslenie západnej civilizácie
DHM-31-147-99 Canfield Slepačia polievka pre dušu-kuch.kn.
DHM-31-148-99 Bohrmann Miešané nápoje
DHM-31-149-00 kolektív Služby a cestovný ruch
DHM-31-150-00 Beránek Řízení hotelového provozu
DHM-31-151-00 Ázia, poklady ďalekého východu
DHM-31-152-00 Fergusonová Bylinky a koreniny v kuchyni
DHM-31-153-00 Višváder Kniha kráľov
DHM-31-154-00 Zrubec Osobnosti našej minulosti
DHM-31-155-00 Volker Claus Lexikón informatiky
DHM-31-156-00 R.Čerman Rekordy-neživá príroda
DHM-31-157-00 Pecinovský Postavte si vlastní počítačovou síť
DHM-31-158-99 Sošková Dejiny estetiky I.
DHM-31-159-99 II Dejiny estetiky II.
DHM-31-160-99 Macík Účetníctví pro manažery
DHM-31-161-99 Korec a kol. Kraje a okresy Slovenska
DHM-31-162-99 Fridov Filozofický slovník
DHM-31-163-99 Rozentaľ Filozofický slovník
DHM-31-164-99 Phare Výchova k ľudským právam
DHM-31-165-99 Axelová,Vopel Nechaj ma,chcem sa učiť sám I.
DHM-31-166-99 II Nechaj ma,chcem sa učiť sám II.
DHM-31-167-99 II Nechaj ma,chcem sa učiť sám III.
DHM-31-168-99 II Nechaj ma, chcem sa učiť sám IV.
DHM-31-169-99 Mortachei Il Libro della pasta
DHM-31-170-00 J.Hlavenka Tabulky v programu Excel
DHM-31-171-00 Husková a kol. Slovensko-prechádzky storočiami…
DHM-31-172-00 Hurbanovič Vybrané kapitoly z balkánskych dejín
DHM-31-173-00 kolektív Did.testy k uč. dejepisu 2-dejiny nov.
DHM-31-174-00 B.Kaiser Das goldene kochbuch
DHM-31-175-00 S.R.Levin Buďte vedúcou osobnosťou
DHM-31-176-00 Walace Ako na to – E-mail
DHM-31-177-00 Carnegie Ako sa zbaviť starostí
DHM-31-178-00 G.Harris 101 rád ako propagovať firmu
DHM-31-179-00 G.Braun Proti sex.zneužívaniu dievčať a chlap.
DHM-31-180-00 Bublincová Bratislavské priority,maximá,kuriozity
DHM-31-181-00 Ľ.Janota Slovenské hrady II.
DHM-31-182-00 II Slovenské hrady III.
DHM-31-183-00 S.Guerin Kamaráti športu
DHM-31-184-00 A.Košťál Talianska gramatika
DHM-31-185-00 J.Canfield Slepačia polievka pre dušu II.
DHM-31-186-00 J.Diamond Prečo máme radi sex?
DHM-31-187-00 R.Uzel Červenanie
DHM-31-188-01 Carterová Dějiny světa
DHM-31-189-01 II II
DHM-31-190-01 Chisholmová Svetové dejiny v kocke
DHM-31-191-01 Vošický a kol. Testy z přírodních věd
DHM-31-192-01 Lank,Vondra Fyzika v kocke
DHM-31-193-01 Hladík Společenské vědy v kostce
DHM-31-194-01 II II
DHM-31-195-01 Sochorová Dějepis v kostce I.
DHM-31-196-01 II II
DHM-31-197-01 II Dějepis v kostce II.
DHM-31-198-01 II II
DHM-31-199-01 J.Rybár Moderná slovenská kuchárka
DHM-31-200-01 Kollárová Nadstavbové a pomat.štúdium
DHM-31-201-01 Carlson Netrápte sa pre maličkosti,tínedžeri
DHM-31-202-01 Kotler Marketing podle Kotlera
DHM-31-203-01 Macík Učetníctví pro manažery
DHM-31-204-01 Bereiss Tipy a triky čo ako jesť
DHM-31-205-01 Kalenvik Medzin.najobľúbenejšie rodinné jedlá
DHM-31-206-01 Millier Čakáte hostí?
DHM-31-207-01 Hlušíková Slovník latinských citátov
DHM-31-208-01 kolektív Služby a cestovný ruch
DHM-31-209-01 kolektív Italština pro turisty
DHM-31-210-01 Sielert a kol. Sexuální výchova
DHM-31-211-01 Volker Claus Lexikón informatiky
DHM-31-212-01 J.Zounek Internet pro pedagogy
DHM-31-213-01 T.Hindle Úspešná komunikácia
DHM-31-214-01 Millier Vianočná kniha
DHM-31-215-01 A.Kolb Čaro adventu a Vianoc
DHM-31-216-02 K.Kendík Nové receptúry a tech.pokrmov I.
DHM-31-217-02 II Nové receptúry a tech.pokrmov II.
DHM-31-218-02 Novotný Chuťovky z Markízy
DHM-31-219-02 II II
DHM-31-220-02 C.Heller Úspešný predaj
DHM-31-221-02 II Úspešná motivácia
DHM-31-222-02 T.Hindle Úspešná prezentácia
DHM-31-223-02 S.Howard Profesionálny životopis
DHM-31-224-02 K.Kendík Receptúry studených pokrmov
DHM-31-225-02 K.Kendík Receptúry studených pokrmov
DHM-31-226-02 Webové stránky
DHM-31-227-02 kolektív Poklady sveta I.
DHM-31-228-02 kolektív Poklady sveta II.
DHM-31-229-02 kolektív Poklady sveta III.
DHM-31-230-02 kolektív Atlas mytológie
DHM-31-231-02 Paschlová,Bich. Detstvo v cisárskej rodine
DHM-31-232-02 G.Kuhn Falošné vedomie (kompet.o drogách)
DHM-31-233-02 Glassman Aby sme si rozumeli
DHM-31-234-02 Crispinová Řecko(cestovní prúvodce)
DHM-31-235-02 Schieblová Island
DHM-31-236-02 Murphy Kanárske ostrovy
DHM-31-237-02 J.Altman Řecké ostrovy v Egejském moři
DHM-31-238-02 J.Krajči Izrael (Svätá zem)
DHM-31-239-02 Oxlade a kol. Školská encyklopédia fyziky
DHM-31-240-02 Poppasová Potešenie z matematiky
DHM-31-241-02 Bragg Šokujúca pravda o vode
DHM-31-242-02 Carnegie Buďte vedúcou osobnosťou
DHM-31-243-02 II Ako získať priateľov a pôsobiť na ľudí
DHM-31-244-02 Bart,Kačírek Dejepis pre 2.roč.gymnázií
DHM-31-245-02 Burnie Chráňme si svet! ZEM
DHM-31-246-02 Bramwell Chráňme si svet! Potraviny
DHM-31-247-02 Kvasničková Životné prostredie
DHM-31-248-03 R.Jackson Neobjasnené záhady II.svet.vojny
DHM-31-249-03 Encyklopédia histórie sveta
DHM-31-250-03 Ch.Jacq Egypťanky
DHM-31-251-03 Novotný Ham a mňam
DHM-31-252-03 K.Kendík Nové receptúry a tech.pokrmov
DHM-31-253-03 E.Rusznák Malý lexikón svetových dejín
DHM-31-254-03 Červená,Červený Liečba výživou
DHM-31-255-03 R.Cohen Talmud
DHM-31-256-03 Hančová,Vlková Biológia I. v kocke
DHM-31-257-03 II Biológia II. v kocke
DHM-31-258-03 R.Uhrm Zdravá kuchyňa v praxi(250 receptov)
DHM-31-259-03 P.Roger Vychutnaj život(kniha o zdr.výžive)
DHM-31-260-03 J.Melgosa Zvládni svoj stres!
DHM-31-261-03 N.van Peltová Umenie komunikovať bez zábran
DHM-31-262-03 J.Melgosa Žiť naplno
DHM-31-263-03 A.H.Trash Hydroterapia
DHM-31-264-03 H.Ludingtonová Dynamický život
DHM-31-265-03 Bukovský Hľadá sa zdravý človek
DHM-31-266-03 Vysekalová, Reklama
DHM-31-267-03 Bukovský Miniencyklopédia prír. liečby
DHM-31-268-03 I.Burger Ako sa používa Word 6.0 a Excel 5.0
DHM-31-269-03 F.Novomeský Drogy
DHM-31-270-03 Hruška Windows 3.1
DHM-31-271-03 Walace,Wing. Ako na to (e-mail)
DHM-31-272-03 M.Janok Základy finančnej analýzy firmy
DHM-31-273-03 C.Barrow Základy drobného podnikania
DHM-31-274-03 II II
DHM-31-275-03 J.Hladká Technika cestovného ruchu
DHM-31-276-03 Orbanová Maturujem z ekonomiky
DHM-31-277-03 II II
DHM-31-278-03 Beránek,Kotek Řízení hotelového provozu
DHM-31-279-03 Stiglitz Ekonomie veřejného sektoru
DHM-31-280-03 Škvrnda Terorizmus
DHM-31-281-03 kolektív Medzinárodná bezpečnost.politika
DHM-31-282-03 Novotný Nato + CD
DHM-31-283-03 II II
DHM-31-284-03 Mečiar Otázky o NATO
DHM-31-285-03 Buzinkaiová Ekonomické minimum
DHM-31-286-03 M.Hlušíková Malá encyklopédia antickej kultúry
DHM-31-287-04 E.Sipeky Vysoká škola chudnutia
DHM-31-288-04 Poznať sám seba
DHM-31-289-04 T.Hindle Úspešná prezentácia
DHM-31-290-04 J.Kerekréty Pravidlá hygieny v strav.službách…
DHM-31-291-04 G.Sládek Podnikanie v pohostinstve a hot.I.
DHM-31-292-04 II Podnikanie v pohostinstve a hot.II.
DHM-31-293-04 Bálintová,Bur. Matematika str.školy v testoch II.
DHM-31-294-04 Vysoká škola varenia
DHM-31-295-04 Dorr,Roder,John Čo neviete o víne(120 odpovedí…)
DHM-31-296-04 Hartley Řeč těla v praxi
DHM-31-297-04 T.Stevenson Svetová encyklopédia vín
DHM-31-298-04 Kaltenbachová Koláče a torty
DHM-31-299-04 Wolterová Veľká kniha o pečení
DHM-31-300-04 Vysoká škola varenia
DHM-31-301-05 Komunikácia s hosťom v praxi
DHM-31-302-05 Zmaturuj z náuky o spoločnosti
DHM-31-303-05 Zmaturuj z náuky o spoločnosti
DHM-31-304-05 Krátky slovník slov.jazyka
DHM-31-305-05 Krátky slovník slov.jazyka
DHM-31-306-05 Krátky slovník slov.jazyka
DHM-31-307-05 Krátky slovník slov.jazyka
DHM-31-308-05 Krátky slovník slov.jazyka
DHM-31-309-05 Krátky slovník slov.jazyka
DHM-31-310-05 I.Válek Haškovi v pätách
DHM-31-311-05 P.O.Hviezdoslav a rodná Orava
DHM-31-312-05 Memorandum národa slovenského
DHM-31-313-05 Viedenská arbitráž I.
DHM-31-314-05 Viedenská arbitráž II.
DHM-31-315-05 F.Štraus Princíp hry v slovenskej poézii
DHM-31-316-05 Š.Ondruš Odtajnené trezory II.
DHM-31-317-05 II Odtajnené trezory I.
DHM-31-318-05 P.Cabadaj Slov.literárny exil
DHM-31-319-05 T.Winkler Jozef Škultéty
DHM-31-320-05 Emblémová mapa Slovenska
DHM-31-321-05 Kotler,Armstr. Marketing
DHM-31-322-05 R.Somorová Nová maturita SJ a literatúra
DHM-31-323-05 J.Kováčik Stredošk.matematika v príkladoch
DHM-31-324-05 Oberbeil,Lent. Ovocie a zelenina ako liek
DHM-31-325-05 Encyklopédia Slovenska V.(R-Š)
DHM-31-326-05 Encyklopécia Slovenska VI.(T-Ž)
DHM-31-327-05 Encyklopédia Slovenska I. (A-D)
DHM-31-328-05 Encyklopédia Slovenska II. (E-J)
DHM-31-329-05 Encyklopédia Slovenska III. (K-M)
DHM-31-330-05 Encyklopédia Slovenska IV. (N-Q)
DHM-31-331-05 M.Ruppeldt India-krajina dávnych múdrostí
DHM-31-332-05 J.Túma Veľký obrazový atlas dopravy
DHM-31-333-05 Země světa (1) – Evropa, Asie
DHM-31-334-05 Slovakiatour 1999
DHM-31-335-05 Cestovný ruch a podnikanie
DHM-31-336-05 – II –
DHM-31-337-05 – II – 
DHM-31-338-05 – II –
DHM-31-339-05 Gramatika nemčiny v kocke
DHM-31-340-05 J.Šimko Život v smokingu
DHM-31-341-05 II II
DHM-31-342-05 Pedagogika
DHM-31-343-05 Chemické tabuľky
DHM-31-344-05 Zákonník práce a súvisiace predpisy
DHM-31-345-05 Pečieme medovníky
DHM-31-346-05 Kaščák Ako konzervovať ovocie
DHM-31-347-05 Vajcia v kuchyni
DHM-31-348-05 Kubovský Počítače pre každého
DHM-31-349-05 Hejna Lokálne počítačové siete
DHM-31-350-05 Skúsiš to s mikropočítačom?
DHM-31-351-05 Parkinson Podnik-to sú ľudia
DHM-31-352-05 Hruška Windows 3.1
DHM-31-353-05 B.Falk Prúvodce světem internetu
DHM-31-354-05 Gabriš,Haverlík Svet počítačov
DHM-31-355-05 Ríha,Kalousek Detská encyklopédia
DHM-31-356-05 K.Field Indoor plants
DHM-31-357-05 Davidson Book of hause plants
DHM-31-358-05 Filozofický slovník
DHM-31-359-05 Lišková,Hanisová Lesen uber sprechen
DHM-31-360-05 Seeger wer?wie?was?
DHM-31-361-05 Baumbach Nemecký jazyk
DHM-31-362-05 Deutsch aktiv
DHM-31-363-05 Barberis,Bruno Deutsch im Hotel
DHM-31-364-05 Bobríková Nemecký detský obrázkový slovníček
DHM-31-365-05 Chmelár Vodné dielo Liptovská Mara
DHM-31-366-05 Kršák Soul 1988
DHM-31-367-05 Ped.encyklopédia Slovenska 1(A-O)
DHM-31-368-05 Ped.encyklopédia Slovenska 2(P-Ž)
DHM-31-369-05 Košťál Ruské frazeologizmy v obrázkoch
DHM-31-370-05 Zubajová,Ond. Televízny kurz nemčiny pre deti
DHM-31-371-05 Slovník česko-nem.,nem.-český
DHM-31-372-05 Litschauberová Republiky ZSSR
DHM-31-373-05 Česko-nemecká konverzace
DHM-31-374-05 W.Fraenger Nemecký humor
DHM-31-375-05 Rozprávky
DHM-31-376-05 Hoppenerová Moderná učebnica nemčiny
DHM-31-377-05 Klasický humor v svetovej literatúre
DHM-31-378-05 Putelka,Gaulas. Angličtina
DHM-31-379-05 Mannová Výšivky
DHM-31-380-05 Puchonová Vyšívanie
DHM-31-381-05 Pišoň Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku
DHM-31-382-05 Levoča
DHM-31-383-05 Karlova Ves
DHM-31-384-05 Križanová,Kus. Slovenské hrady, zámky a kaštiele
DHM-31-385-05 Animals
DHM-31-386-05 Atlas sveta
DHM-31-387-05 Púť po otčine
DHM-31-388-05 Hornáček,Krn. Montreal, Innsbruck 1976
DHM-31-389-05 Kršák Moskva Lake Placid 1980
DHM-31-390-05 Malá zemepisná encyklopédia ZSSR
DHM-31-391-05 Malá encyklopédia TV a športu
DHM-31-392-05 Willis,Hindley Na hraniciach Zeme
DHM-31-393-05 Slovník
DHM-31-394-05 Manažment malého podnikania
DHM-31-395-05 H. Sedláčková Pečieme na Vianoce
DHM-31-396-05 Dezerty – rýchlo a chutne
DHM-31-397-05 Pikantné minútky
DHM-31-398-05 Barbecue
DHM-31-399-05 Zeleninové šaláty a jedlá
DHM-31-400-05 Nové recepty v slovenskej kuchyni
DHM-31-401-06 Pilates Pilatesove cvičenia
DHM-32-1-96 Encyklopédia dramat. umení I.
DHM-32-2-96 Encyklopédia dramat. umení II.
DHM-32-31-10-96 Pravidlá slov. pravopisu
DHM-32-41-6-96 Malý synonymický slovník
Malý frazeologický slovník
DHM-32-61-5-96 Slovník lit. ved. termínov
DHM-32-7(1)-96 Staroveká literatúra-Stvorenie
DHM-32-7(2)-96 Ľud. slovesnosť-Morena, Morena
DHM-32-7(3)-96 Starov. lit.-Sväté písmo
DHM-32-7(4)-96 Stredov.lit.-Proglas
DHM-32-7(5)-96 Starov.lit.-Ilias a Oddysea
DHM-32-7(6)-96 Starov.lit.-Orestea,Prik.Prometeus
DHM-32-7(7)-96 Renes.lit.-Piesne
DHM-32-7(8)-96 Starov.lit.-Antigona,Vládca Oidipus
DHM-32-7(9)-96 Starov.lit.-Medea
DHM-32-7(10)-96 Starov.lit.-Lysistrola
DHM-32-7(11)-96 Grécka filoz.-Láska k múdrosti
DHM-32-7(12)-96 Slzy, vzdychy a prosby
DHM-32-8(1)-96 Básnické remeslo
DHM-32-8(2)-96 Mier duše
DHM-32-8(3)-96 Cithara sanctorum
DHM-32-8(4)-96 Svätá láska
DHM-32-8(5)-96 Komédie
DHM-32-8(6)-96 Villon: Tulácke básne
DHM-32-8(7)-96 Dante: Nový život
DHM-32-8(8)-96 Gavlovič Slov. verše, Valas.škola
DHM-32-8(9)-96 Bajza Príhody a skúsenosti mladíka Reného
DHM-32-8(10)-96 Harmónia a radosť zo života
DHM-32-8(11)-96 Shakespeare Romeo a Júlia
DHM-32-8(12)-96 J. Chalupka Kocúrkovo
DHM-32-8(13)-96 Shakespeare Sen noci svätojánskej
DHM-32-8(14)-96 Šafárik, Kollár, Tatranská múza
Hollý
DHM-32-8(15)-96 Ren.poézia-Sonety
DHM-32-8(16)-96 Ren.próza-Poviedky
DHM-32-8(17)-96 Bernolák, Spory a polemiky
Fándly
Š. Moravčík Tajná kniha Záhorákov
DHM-32-10-96 Ch. Dickens A tale of two cities
DHM-32-11-96 D. Mitana Patagónia
DHM-32-12-96 M.I.-Šalingová Vreckový slovník cudzích slov
DHM-32-13-96 II II
DHM-32-14-96 SPSS Ako nehrešiť proti slovenčine
DHM-32-15-96 V.Grundlerová Cudzie slová (A-Z gate)
DHM-32-16-96 II II
DHM-32-17(1)-96 A. Sládkovič Marína, Detvan
DHM-32-17(2)-96 Diderot Mníška
DHM-32-17(3)-96 Montesqueiu,Rousseau Človek a občan
DHM-32-17(4)-96 Ľ. Štúr Slovania, bratia
DHM-32-17(5)-96 Voltaire Candide
DHM-32-17(6)-96 Moliére Tartuffe, Lakomec
DHM-32-17(7)-96 J. M. Hurban Olejkár
DHM-32-17(8)-96 Blake-Burns Piesne skúsenosti
DHM-32-17(9)-96 J.Kráľ,Botto,Chalup. Jarná pieseň
DHM-32-17(10)-96 Corneille,Racine Cid – Faidra
DHM-32-18-96 J. Mistrík Moderná slovenčina
DHM-32-19-96 M. Rúfus Čítanie z údelu
DHM-32-20-96 La Fontaine Bájky
DHM-32-21-96 J. Seifert Nejkrásnejší bývá šílená
DHM-32-22-96 Frazeologický slovník
DHM-32-23-97 Canfield, Hansen Slepačia polievka pre dušu I.
DHM-32-24-97 II Slepačia polievka pre dušu II.
DHM-32-25-97 S. Hastingsová Ilustrovaná Biblia
DHM-32-26-97 V. Hugo Zvonár u Matky Božej
DHM-32-27-97 II II
DHM-32-28-97 Defoe Robinson Crusoe
DHM-32-29-97 J. Kalinčiak Reštavrácia
DHM-32-30-97 Goethe Faust
DHM-32-31-97 F. Schiller Úklady a láska
DHM-32-32-97 Kant, Hegel Čistý rozum
DHM-32-33-97 Laskom., Kubáni Žarty a rozmary
DHM-32-34-97 Heine Nemecko
DHM-32-35-97 Hviezdoslav Ežo Vlkolinský
DHM-32-36-97 W. Scott Čierny trpaslík
DHM-32-37-97 M. Kukučín Dies irae
DHM-32-38-97 E.A. Poe Vražda na ulici Morgue
DHM-32-39-97 Šoltés.,Podjavorin. Žena
DHM-32-40-97 Letmontov Hrdina našich čias
DHM-32-41-97 Puškin Eugen Onegin
DHM-32-42-97 I.Madách Tragédia človeka
DHM-32-43-97 J.Záborský Rebel
DHM-32-44-97 Shelley-Byron Óda na západný vietor
DHM-32-45-97 Timrava Skúsenosť
DHM-32-46-97 J.Canfield Slepačia polievka pre dušu III.
DHM-32-47-97 M.Ivanová Slov.jazyk a literatúra (chystáte sa na maturitu?)
DHM-32-48-97 Caltíková Sprievodca dielami slov. a svet.lit. I.
DHM-32-49-97 II Sprievodca dielami slov. a svet.lit. II.
DHM-32-50-97 J.Kalinčiak Reštavrácia, Orava
DHM-32-51-97 Ťažký Evanjelium čatára Matúša (1)
DHM-32-52-97 II Evanjelium čatára Matúša (2)
DHM-32-53-97 M.Pisarčíková Synonymický slovník slovenčiny
DHM-32-54-97 Šaling,Šalingová Veľký slovník cudzích slov
DHM-32-55-97 Šaling,Šalingová Homonymický slovník
DHM-32-56-97 E.Jenčíková Čítame slov. lit. I. (1939-1955)
DHM-32-57-97 R. Bilík Čítame slov. lit. II. (1956-1969)
DHM-32-58-97 H.de Balzac Šagrénova koža
DHM-32-59-97 P. Jaroš Tisícročná včela
DHM-32-60-97 P. Hrúz Oči kuričove
DHM-32-61-97 Boudelaire Z kvetov zla
DHM-32-62-97 J.Nižnánsky Čachtická pani
DHM-32-63-97 Balzac,Hugo Dve legendy
DHM-32-63-97 Ezop Život, skutky a rozhovory ohavného…
DHM-32-65-97 D. Hevier Hrdzovlasá
DHM-32-66-97 B. Hartl Kameň múdrosti
DHM-32-67-97 J.Záborský Dva dni v Chujave
DHM-32-68-97 Exupéry Malý princ
DHM-32-69-98 Montgomeryová Dedičstvo
DHM-32-70-98 Moravčík Kráľ slova
DHM-32-71-98 Šikula Majstri
DHM-32-721-10-98 V.Obert Lit. sprievodca
DHM-32-73-98 J. Neruda Vším jsem byl rád
DHM-32-74-98 V. Nezval Sbohem a šáteček
DHM-32-75-98 M.Caltíková Sprievodca dielami slov. a svet.literat. III.
DHM-32-76-98 V. Hovorková Svetová literatúra na dlani
DHM-32-77-98 J. Smrek Moje najmilšie
DHM-32-78-98 R. Tamplein Ľúbostné listy
DHM-32-79-98 J.Salinger Deväť poviedok
DHM-32-80-98 Pezold Rukoväť literatúry
DHM-32-81-99 SAV Pravidlá slov. pravopisu
DHM-32-82-99 SAV Pravidlá slov. pravopisu
DHM-32-83-99 Ihnátková Slovenský jazyk pre 9. Ročník
DHM-32-84-99 J. Csebová Slov.jazyk a lit. ZŠ v testoch
DHM-32-85-99 K.Peteraj Voňavé tajomstvá
DHM-32-86-99 Remarque Traja kamaráti
DHM-32-87-99 K. Čapek Továrna na absolutno, Krakatit
DHM-32-88-00 S.Dawsonová Forsytovci (sága pokračuje)
DHM-32-89-00 A.C.Doyle Dobrodružstvá S. Holmesa I.
DHM-32-90-00 Doyle Dobrodružstvá S. Holmesa II.
DHM-32-91-99 Šalingová Slovník cudzích slov pre školu
DHM-32-92-99 Kondel Opäť v učebných osnovách
DHM-32-93-99 Harpáň Teória literatúry
DHM-32-94-99 Betóková Nebojme sa pravopisu
DHM-32-95-99 Hvišč,Marčok Biele miesta v slov. literatúre
DHM-32-96-99 Findra,Patóková Cvičenia zo štylistiky
DHM-32-97-99 Mistrík Gramatika slovenčiny
DHM-32-98-99 S. Rakús Realizácia textu
DHM-32-99-99 Jesenský Demokrati
DHM-32-100-99 Vongrej Janko Kráľ
DHM-32-101-99 Šrámek Poslední básně
DHM-32-102-99 J. Amado Tereza
DHM-32-103-99 P. Jaroš Nemé ucho, hluché oko
DHM-32-104-99 Hudec Hriešne lásky
DHM-32-105-99 M. Válek Nepokoj
DHM-32-106-99 Pétényová Zbierka úloh zo slov. jazyka
DHM-32-107-00 J. Skladaná Slová z hlbín dávnych vekov
DHM-32-108-00 J. Mistrík Jazyk a reč
DHM-32-109-00 K.Čapek Bajky a podpovídky
DHM-32-110-00 E. Tibenská Slov.jazyk pre 6.roč. – učeb.2.časť
DHM-32-111-00 Sienkiewicz Púšťou a pralesom
DHM-32-112-00 Salinger Kto chytá v žite
DHM-32-113-00 Floriánová Slov. a česká lit. na dlani
DHM-32-114-00 Špačková Svetová lit. na dlani
DHM-32-115-00 J.Tomaščín Pozoruhodné výroky
DHM-32-116-01 M.Sochorová Čítanka II. k lit. v kostce
DHM-32-117-01 Hybenová, Skotnic. Zbierka testov zo SJL
DHM-32-118-01 Lorenc.,Polakovič. Maturujem zo slovenčiny
DHM-32-119-01 M.Slobodová Diktáty zo slovenčiny
DHM-32-120-01 J. Leikert A deň sa vrátil
DHM-32-121-01 T. Stevenson 101 praktických rád (Vína)
DHM-32-122-01 R. Joseph Francúzske vína
DHM-32-123-01 H.de Balzac Eugénia Grandetová
DHM-32-124-01 Roždestvenskij Radar srdca
DHM-32-125-01 J.Johanides Podstata kameňolomu
DHM-32-126-01 II Nepriznané vrany, Balada o vkladnej..
DHM-32-127-01 Ch. Bukowski Básne napísané pred pádom z 8.pos.
DHM-32-128-01 Rimbaud Moje malé milenky
DHM-32-129-01 Moravčík Sedláci
DHM-32-130-01 A. Baláž Penelopin návrat
DHM-32-131-01 Z.Špačková Slovenčina na dlani
DHM-32-132-01 J. Špaček Literatúra k maturite
DHM-32-133-02 Š. Tomko Život na papieri
DHM-32-134-02 J. Rezník Túry do literatúry
DHM-32-135-02 Tolkien Pán prsteňov I.
DHM-32-136-02 Tolkien Pán prsteňov II.
DHM-32-137-02 J.Špaček Literatúra k maturite
DHM-32-138-03 Tolkien Pán prsteňov
DHM-32-139-03 Kent Keith Paradoxné prikázania
DHM-32-140-03 Cíger Hronský Jozef Mak
DHM-32-141-03 Steinbeck Túlavý autobus
DHM-32-142-03 J. Hašek Osudy dobrého vojáka Švejka za …
DHM-32-143-03 V. Šikula Tam, kde sa cesta skrúca
DHM-32-144-03 Ž. Lendová Slávne výroky
DHM-32-145-03 II Slávne citáty
DHM-32-146-03 B.Svitková Čo ťa čaká na prij.skúškach zo SJL
DHM-32-147-03 M.Caltíková Sprievodca dielami slov. a svet.lit.
DHM-32-148-03 Weidlerová,Weidler Sloh na dlani
DHM-32-149-03 E.Struhárová Testy 2003 (SJL)
DHM-32-150-03 I. Gryoz Malý masmediálny slovník
DHM-32-151-03 J. Kerouac Na ceste
DHM-32-152-03 Solženicyn Jeden deň Ivana Denisoviča
DHM-32-153-03 Varsányiová Príručka slov. lit. pre stredoškolákov
DHM-32-154-03 V.Mihálik Bájky na podvečer
DHM-32-155-03 II Rodisko
DHM-32-156-03 Petiška Staré grécke báje
DHM-32-157-03 Abbé Prévost Manon Lescautová
DHM-32-158-03 Škvareninová Paronymický slovník
DHM-32-159-03 Doyle Záhadné zmiznutie
DHM-32-160-03 Ivanová,Šaling. Slovenčina bez chýb
DHM-32-161-03 Š. Holič Rétorika
DHM-32-162-03 A.Dumas Traja mušketieri
DHM-32-163-03 M.Twain Princ a bedár
DHM-32-164-03 JÚ Ľ.Štúra Pravidlá slov. pravopisu
DHM-32-165-03 D. Machala Majstri slova
DHM-32-166-03 K. Dašková Slová z dovozu
DHM-32-167-04 Lukačová, Solč. Budem vedieť pravopis (1)
DHM-32-168-04 Lukačová Budem vedieť pravopis (2)
DHM-32-169-04 Struhárová Testy 2004 (SJ)
DHM-32-170-04 E. Hánová Zmaturuj z literatúry (1)
DHM-32-171-04 Hincová,Húsk. Monitor (SJL)
DHM-32-172-04 Moi Ali Efektívny marketing
DHM-32-173-04 E. Matkin Polnočný denník
DHM-32-174-04 II Láska je chyba v programe
DHM-32-175-04 U. Eco Meno ruže
DHM-32-176-04 E. Zola Nana
DHM-32-177-04 A. France Červená ľalia
DHM-32-178-04 Abbé Prévost Manon Lescautová
DHM-32-179-04 H.de Balzac Úradníci
DHM-32-180-04 A. Dumas Traja mušketieri
DHM-32-181-04 Tolkien Pán prsteňov III.
DHM-32-182-04 Zverev Saroyan
DHM-32-183-04 M. Zimková No a čo
DHM-32-184-04 D.McDougal Anjel temnôt
DHM-32-185-04 Perry Ja, Picasso
DHM-32-186-04 Doktor X Intern
DHM-32-187-04 Boccaccio Dekameron
DHM-32-188-04 Rendellová Jeden klame, druhý hynie
DHM-32-189-04 J.Satinský Chlapci z Dunajskej ulice
DHM-32-190-04 M.Frisch Modrofúz
DHM-32-191-04 P.Dvořák Hriešnikov návrat
DHM-32-192-04 J.Malina Danaus
DHM-32-193-04 J.Mlčochová Klebetnica
DHM-32-194-04 J.Kamenistý Ave, Amor
DHM-32-195-05 A.Marec Jánošík – v AJ
DHM-32-196-05 L. Ťažký Slzy neplačú
DHM-32-197-05 M.Urban Za vyšným mlynom
DHM-32-198-05 J.Pavlovič Riekankovo
DHM-32-199-05 Tolkien Pán prsteňov II.
DHM-32-200-05 Tokien Pán prsteňov I.
DHM-32-201-05 V.Šikula Tam, kde sa cesta skrúca
DHM-32-202-05 L.Platov Tajomná ponorka
DHM-32-203-05 L.M.Pařízek Hledači straceného stínu
DHM-32-204-05 Ed modno de.. Srdce
DHM-32-205-05 Ed McBain Triky
DHM-32-206-05 Cunningham Likvidátor 2x
DHM-32-207-05 O.Panovová Milan Sládek
DHM-32-208-05 F.Forsyth Šakal-Labyrint
DHM-32-209-05 S.Marcouxová Bola som hviezdou
DHM-32-210-05 Jedlička,Kett. 100 výstrelov na Leóna
DHM-32-211-05 A.Zbyoch S nasazením života
DHM-32-212-05 Knebel,Bailey Sedm dní v bílém domě
DHM-32-213-05 R.J.Serling Nado mnou nebo
DHM-32-214-05 F.Fajtl Sestřelen
DHM-32-215-05 D.Lodge Svět je malý
DHM-32-216-05 S.Wolf Balík so znakom smrti
DHM-32-217-05 P.Boulle Dokonalý robot
DHM-32-218-05 P.Ryan Jak jsem vyhrál válku
DHM-32-219-05 L. Slavin Ardenské vášne
DHM-32-220-05 J.Repko Milión krokov domov
DHM-32-221-05 J.D.Mychajlyk Barón Goldwing sa vracia
DHM-32-222-05 Poláček Muži v ofsajdu
DHM-32-223-05 J.H.Chase Kto chytá tigra za chvost
DHM-32-224-05 J.Króner Herec na udici
DHM-32-225-05 P.Dvořák Podivný barón
DHM-32-226-05 Leikert,Macko. Osud tak chtěl
DHM-32-227-05 Ed McBain Triky
DHM-32-228-05 V.Tossová Ľúbim koho chcem
DHM-32-229-05 A.Altomante Via Veneto
DHM-32-230-05 A.Mawrois Dve lásky Philippa Marcenata
DHM-32-231-05 G.Zapolska Sezónna láska
DHM-32-232-05 A.Remacle Čas žiť
DHM-32-233-05 Golonová,Golon Angelika a kráľ
DHM-32-234-05 A.Adamov Zlý vietor
DHM-32-235-05 B.P.Galdos Marianela
DHM-32-236-05 M.D´Azeglio Lesk a pád Florencie
DHM-32-237-05 A.Dhotel Gaspardove dobrodružstvá
DHM-32-238-05 Ch.Exbrayat 3x spravodlivosť
DHM-32-239-05 P.R.Read Profesorova dcéra
DHM-32-240-05 J.Baldwin Keby tak Beale Street prehovorila
DHM-32-241-05 J.Isaacs María
DHM-32-242-05 J.H.CHase 3x v pasci
DHM-32-243-05 L.Gasulla Odsúdenie plukovníka Montoyu
DHM-32-244-05 D.L.Sayersová Neprirodzená smrť
DHM-32-245-05 H.Troyat Anna Prédaillová
DHM-32-246-05 D.Francis Neskrotené kone
DHM-32-247-05 II Reflex – Betónový tip
DHM-32-248-05 J.Jones …Až navěky IV. – V.
DHM-32-249-05 II …Až navěky I. – III.
DHM-32-250-05 F.Gabaj Maturantka Eva
DHM-32-251-05 P.D.Jamesová Džob nevhodný pre ženu
DHM-32-252-05 E.Queen Záhada v obchod.dome Dračie zuby
DHM-32-253-05 D.Francis 3x v sedle
DHM-32-254-05 T.S.Naim Sedem sĺnc na snehu
DHM-32-255-05 J.Oliver Kráľ sivých medveďov
DHM-32-256-05 E.S.Gardner Perry Mason a vyľakaná pisárka
DHM-32-257-05 A.Ransome Lastovičky a Amazonky
DHM-32-258-05 V.Katajev Belie sa plachta osamelá
DHM-32-259-05 G.Gárdonyi Jágerské hviezdy
DHM-32-260-05 J.Wieczerska Úkol z počtú
DHM-32-261-05 L.Rebreanu Ion
DHM-32-262-05 K.Fialkowski Homo Divisus
DHM-32-263-05 R.Crichton Tajemství Santa Vittorie
DHM-32-264-05 J.Alexy Profesor Klopačka
DHM-32-265-05 F.de Geoffre Normandie
DHM-32-266-05 H.Šmahelová Dora na cestách
DHM-32-267-05 II Sobectví
DHM-32-268-05 S.Pairanltová Ťaživé tajomstvo
DHM-32-269-05 C.Zavattini Diabol som ja
DHM-32-270-05 B.Polevos Přiběh opravdového člověka
DHM-32-271-05 C.Anton Kamarátka Vika
DHM-32-272-05 M.Hamsunová Tam na samote
DHM-32-273-05 J.Bahre Neberte mi kráľovstvo
DHM-32-274-05 V.Osejevová Vasiok Trubačov a jeho kamaráti
DHM-32-275-05 H.Ozogowská Tajomná skrýša
DHM-32-276-05 M.Ferko Jánošík
DHM-32-277-05 D.Válek Smrt v čase minulém
DHM-32-278-05 R.Bradbury Marťanská kronika
DHM-32-279-05 L.Ovalov Měděný knoflík
DHM-32-280-05 A.Zbych S nasazením života
DHM-32-281-05 N.Lewis Expert zo Sicílie
DHM-32-282-05 H.Onoda Moja tridsaťročná vojna
DHM-32-283-05 Leonov,Kostrov Operácia Viking
DHM-32-284-05 M.Holub Anděl na kolečkách
DHM-32-285-05 R.Rendellová 3x inšpektor Wexford
DHM-32-286-05 W.Collins Žena v bielom
DHM-32-287-05 A.Jókaiová Má dať a dal
DHM-32-288-05 I.Murdochová Čierny princ
DHM-32-289-05 D.Nelkenová …Fleur Lafountainová
DHM-32-290-05 A.Haley Korene
DHM-32-291-05 S.Fabienová Budeš ako iní
DHM-32-292-05 J.Oatesová Záhrada pozemských slastí
DHM-32-293-05 B.Rotterová Za sluncem třeba pěšky
DHM-32-294-05 A.M.Selinková Désirée
DHM-32-295-05 Z.Móricz Motýlik
DHM-32-296-05 J.C.Oatesová Manželstvá a nevery
DHM-32-297-05 H.Šmahélová Ja a moji drahí
DHM-32-298-05 J.Thorwald Pacienti
DHM-32-299-05 K.Topalov Človeče, nezlosť sa!
DHM-32-300-05 KJ.K.Toole Neónová biblia
DHM-32-301-05 G.de Bruyn Buridanov osol
DHM-32-302-05 G.Mattsson Princezná
DHM-32-303-05 O.Fulop Za mrežami a na úteku
DHM-32-304-05 D.Ekema Úsměv Eleonory
DHM-32-305-05 E.Francois Z galejníka policajný náčelník
DHM-32-306-05 R.MacDonald Sudičky
DHM-32-307-05 H.Denker Pobúrenie
DHM-32-308-05 G.Semenon Kočka
DHM-32-309-05 F.Vidocq Z galejníka policajným prefektom
DHM-32-310-05 Ed McBain Prvá zastávka
DHM-32-311-05 A.V.Koľeov Piesne
DHM-32-312-05 N.Dokoupil Prvé akvárium
DHM-32-313-05 Zukal,Frank Jak se stát akvaristou
DHM-32-314-05 Zukal,Frank Akvarijní ryby
DHM-32-315-05 Vagner,Schne. Safari pod Kilimandžárom
DHM-32-316-05 M.Ďuríčková Oriešky
DHM-32-317-05 N.Dokoupil Živorodky
DHM-32-318-05 Steinberg Dievča so somárikom
DHM-32-319-05 Moric,Vaňo Prípad „TUBERCILÍN“
DHM-32-320-05 J.Horák Sebechlebskí hudci
DHM-32-321-05 F.Wydra Vírus
DHM-32-322-05 M.Ferko Jánošík-traste sa kaštiele
DHM-32-323-05 R.Gordon Doktor v domě a na moři
DHM-32-324-05 M.Ferko Jánošík – Zbojníckym chodníčkom
DHM-32-325-05 J.Škvorecký Smutek poručíka Boruvky
DHM-32-326-05 K.May Winnetou II. – Stopy
DHM-32-327-05 J.Repko Kolónia LAMBDA PÍ
DHM-32-328-05 J.Horský Zakázaný priestor
DHM-32-329-05 E.Wallace Zlatý Hades
DHM-32-330-05 M.S.Andrews Demisia inšpektora Willburna
DHM-32-331-05 E.S.Gardner Záloha na šťastie
DHM-32-332-05 H.R.Keating Inšpektor Ghore hľadá pávu
DHM-32-333-05 M.Rajský Každý má alibi
DHM-32-334-05 R.Rendellová V ústrety smrti
DHM-32-335-05 Ch.Himes Vráť sa, smutný Charleston
DHM-32-336-05 Ed McBain Hluchý nám to osladí
DHM-32-337-05 Barnard,Christ. Nežiadúci
DHM-32-338-05 T.Féher Hajdúchovo dobrodružstvo
DHM-32-339-05 T.Gulbranssen Niet inej cesty
DHM-32-340-05 T.Čiladze A zima sa skončila…
DHM-32-341-05 J.Tomin Kolotoče nad mestom
DHM-32-342-05 F.Namora Muž s maskou
DHM-32-343-05 H.Schneider Priama cesta k zločinu
DHM-32-344-05 R.MacDonald Honba za Phoebe
DHM-32-345-05 H.Kemelman Rabín v pátek zaspal
DHM-32-346-05 E.S.Gardmer Záloha na šťastie
DHM-32-347-05 M.Choromanski Žiarlivosť
DHM-32-348-05 N.Marshová Smrť v Delfíne
DHM-32-349-05 II Smrť s fotografiou
DHM-32-350-05 P.Gamarra Vrah dostal Goncourta
DHM-32-351-05 B.Traven Vzbura vyvesencov
DHM-32-352-05 O.Horčan Cyklón
DHM-32-353-05 Wassermann Prípad Maurizius
DHM-32-354-05 A.Adamov Zlý vietor
DHM-32-355-05 P.Fitzgerald. Ďaleko od brehu
DHM-32-356-05 A.Vinogradov Odsúdenie Paganiniho
DHM-32-357-05 E.L.Doctorow Ragtime
DHM-32-358-05 E.Waugh Vzostup a pád
DHM-32-359-05 S.Ivanov Trinásťroční
DHM-32-360-05 MacDonaldová Vajce a ja
DHM-32-361-05 II II
DHM-32-362-05 Š.Rozman Tvrdohlavá Urša
DHM-32-363-05 MacDonaldová Mary a ja
DHM-32-364-05 Čeretková-Gál. Dlhé čakanie Adely Drozdíkovej
DHM-32-365-05 Boileau,Narcej. Bláznivý vek
DHM-32-366-05 K.A.Blom Priotiúder východisko
DHM-32-367-05 K.Vorobjov Výkřik
DHM-32-368-05 A.Christie Smrť vo vzduchu
DHM-32-369-05 II Vraždy podľa abecedy
DHM-32-370-05 Smena 10x sci-fi
DHM-32-371-05 F.Dahl Fantastické poviedky
DHM-32-372-05 J.Žarnay Časolet
DHM-32-373-05 S.Zucig Hvězdné hodiny lidstva
DHM-32-374-05 J.Nižnánsky Dobrodružstvá M.Beňovského I.
DHM-32-375-05 II Dobrodružstvá M.Beňovského II.
DHM-32-376-05 F.Hečko Svätá tma
DHM-32-377-05 L.Mňačko Smrt si říká Engelchen
DHM-32-378-05 E.Gašparová Fontána pre Zuzanu
DHM-32-379-05 P.Jaroš Tisícročná včela
DHM-32-380-05 K.Lazarová Osie hniezdo
DHM-32-381-05 Š.Králik Buky podpolianske
DHM-32-382-05 P.Belan Ryby na suchu
DHM-32-383-05 T.Janovic Posledná večera
DHM-32-384-05 L.Beňo Nádejné ozveny
DHM-32-385-05 L.Mňačko Smrť sa volá Engelchen
DHM-32-386-05 M.Urban Hmly na úsvite
DHM-32-387-05 B.Mihalkovič Kocky ľadu
DHM-32-388-05 V.Šikula Matej
DHM-32-389-05 F.Hečko Drevená dedina
DHM-32-390-05 Božia ulička
DHM-32-391-05 V.Šikula Muškát
DHM-32-392-05 J.Solovič Občanská trilogie
DHM-32-393-05 V.Šikula Prázdniny so strýcom Rafaelom
DHM-32-394-05 Ľ.Ondrejov Zbojnícka mladosť
DHM-32-395-05 Jégé Magister rytier Donč
DHM-32-396-05 Ľ.Ondrejov Africký zápisník
DHM-32-397-05 M.Urban Živý bič
DHM-32-398-05 Ľ.Ondrejov Príhody v divočine
DHM-32-399-05 M.Rázus Maroško študuje
DHM-32-400-05 II Maroško
DHM-32-401-05 P.Jilemnický Kronika
DHM-32-402-05 L.Mňačko Ja, Adolf Eichmann
DHM-32-403-05 Ľ.Zúbek Jar Adely Ostrolúckej
DHM-32-404-05 M.Urban Živý bič
DHM-32-405-05 Jégé Z dávnych časov
DHM-32-406-05 J.Barč-Ivan Cesta myšlienky
DHM-32-407-05 Ľ.Ondrejov Jerguš Lapin
DHM-32-408-05 M.Urban Výkriky bez ozveny
DHM-32-409-05 P.Jilemnický Kronika
DHM-32-410-05 Jégé Adam Šangala
DHM-32-411-05 L.Nádaši Jégé
DHM-32-412-05 M.Figuli Babylon II.
DHM-32-413-05 R.Jašík Čierne a biele kruhy
DHM-32-414-05 E.Bohúň Zaprášené histórie
DHM-32-415-05 K.Lazarová Šarkan na reťazi
DHM-32-416-05 P.Karvaš Čertove kopýtko
DHM-32-417-05 Ľ.Jurík Už o tom nehovorme
DHM-32-418-05 J.Tallo Bumerangy
DHM-32-419-05 M.Komarová Ty si moja pevná loď
DHM-32-420-05 R.Sloboda Šedé ruže
DHM-32-421-05 Sen o každom z nás
DHM-32-422-05 R.Sloboda Narcis
DHM-32-423-05 G.Vámoš Burič?
DHM-32-424-05 M.Zimková Pásla kone na betóne
DHM-32-425-05 Štyri hry slovenskej moderny
DHM-32-426-05 V.Bednár Pevné lano
DHM-32-427-05 Jaroš Nemé ucho, hluché oko
DHM-32-428-05 Jaroš Nemé ucho, hluché oko
DHM-32-429-05 D.Tatarka Človek na cestách
DHM-32-430-05 II Panna zázračnica
DHM-32-431-05 II Radostník
DHM-32-432-05 II Prvý a druhý úder
DHM-32-433-05 II V úzkosti hľadania
DHM-32-434-05 P.Hrúz Hore pupkom, pupkom sveta
DHM-32-435-05 V.Šikula Nebýva na každom vŕšku hostinec
DHM-32-436-05 V.Mináč Živí a mŕtvi
DHM-32-437-05 L.Ťažký Smrť obchádza štadióny
DHM-32-438-05 Ľ.Jurík Už o tom nehovorme
DHM-32-439-05 P.Jaroš Tisícročná včela
DHM-32-440-05 J.Jesenský Demokrati
DHM-32-441-05 Hviezdoslav Hájnikova žena
DHM-32-442-05 M.Kukučín Veľkou lyžicou
DHM-32-443-05 II II
DHM-32-444-05 Timrava Spisy 1
DHM-32-445-05 II Spisy 5
DHM-32-446-05 T.Vansová Julinkin prvý bál
DHM-32-447-05 E.Chmelová Perica z ostrova
DHM-32-448-05 M.Kukučín Spod školského prachu
DHM-32-449-05 II Mladé letá
DHM-32-450-05 Hegerová-Nov. Literárne múzeum P.O.Hviezdoslava
DHM-32-451-05 Timrava Za koho ísť?
DHM-32-452-05 II II
DHM-32-453-05 J.Horák Hudcov vrch
DHM-32-454-05 B.Slančíková Timrava I.
DHM-32-455-05 Ľ.Ondrejov Šibeničné pole
DHM-32-456-05 F.Kráľ Čenkovej deti
DHM-32-457-05 Kubáni Valgatha
DHM-32-458-05 J.Jesenský Výber z malomestských rozprávok
DHM-32-459-05 J.G.Tajovský Výber z rozprávok
DHM-32-460-05 J.C.Hronský Žltý dom v Klokoči
DHM-32-461-05 F.Švantner Malka
DHM-32-462-05 J.Jesenský Pani Rafiková a iní
DHM-32-463-05 J.Kráľ Moja pieseň
DHM-32-464-05 I.Bukovčan Zimná rozprávka
DHM-32-465-05 J.Neruda Nový pán sveta a iné fejtóny
DHM-32-466-05 Kukučín Čas tratí, čas platí
DHM-32-467-05 II Na obecnom salaši
DHM-32-468-05 J.Kollár Vlastenec
DHM-32-469-05 Laskomerský Žarty a rozmary
DHM-32-470-05 A.Sládkovič Marína
DHM-32-471-05 Múzeum Ľ. Štúra v Modre
DHM-32-472-05 J.Kalinčiak Púť lásky
DHM-32-473-05 J.Botto Spevy
DHM-32-474-05 S.Chalupka Výbor zo spevov
DHM-32-475-05 II Mor ho!
DHM-32-476-05 R.Brtáň Samova Chalupkova – Mor ho!
DHM-32-477-05 Ľ.Zúbek Ríša Svätoplukova
DHM-32-478-05 V.Mihálik Hviezdoslav deťom
DHM-32-479-05 Hviezdoslavove sobrané spisy I.
DHM-32-480-05 Hviezdoslavove spisy II.
DHM-32-481-05 Čítanka pre 2.ročník
DHM-32-482-05 J.G.Tajovský Do konca
DHM-32-483-05 E.Šoltésová Popelka
DHM-32-484-05 Hviezdoslav Herodes a Herodias
DHM-32-485-05 P.Štrelinger Láska a smrť
DHM-32-486-05 B.Slančíková Timrava I.
DHM-32-487-05 Ľ.Zúbek Jar Adely Ostrolúckej
DHM-32-488-05 P.Dobšinský Prostonárodné povesti
DHM-32-489-05 J.Nižnánsky Bojnické kamenné dukáty
DHM-32-490-05 E.Chmelová Zapískal Jánošík
DHM-32-491-05 M.Ďuríčková Išlo dievča po vodu
DHM-32-492-05 D.Horčička Nový trh latinsko-slovenský
DHM-32-493-05 P.Dobšinský Prostonárodné slov. povesti
DHM-32-494-05 S.Tomášik Malkotenti
DHM-32-495-05 II II
DHM-32-496-05 J.Hollý Borský Mikuláš Madunice…
DHM-32-497-05 S.Tomášik Malkotenti
DHM-32-498-05 A.Mráz Ján Kollár
DHM-32-499-05 Zigová,Obert Literatúra pre deti a mládež
DHM-32-500-05 M.Kováč Súčasná slovenská literatúra
DHM-32-501-05 B.Mathsius Zpěvy staré Číny
DHM-32-502-05 M.Rúfus Nové modlitbičky
DHM-32-503-05 II II
DHM-32-504-05 J.Hučko Život a dielo Ľ. Štúra
DHM-32-505-05 J.Čeňková Drama a dramatická výchova
DHM-32-506-05 J.Gaplovič Život a dielo Hviezdoslava
DHM-32-507-05 J.Šimurka Puškin
DHM-32-508-05 E.Nováková Múzeum Hviezdoslava
DHM-32-509-05 A.Maťovčík Hviezdoslav
DHM-32-510-05 A.Bruštejnová Dúhová brána
DHM-32-511-05 Nezval,Novom. Žiješ, aby iní bolí šťastní
DHM-32-512-05 Majakovskij Vladimír Iľjič Lenin
DHM-32-513-05 P.Petiška Úryvky zo životopisu
DHM-32-514-05 M.Rúfus Nové modlitbičky
DHM-32-515-05 Z.Kašáč Slnovraty
DHM-32-516-05 Š.Žáry Povesti a báje
DHM-32-517-05 E.Halas Sbohem múzy
DHM-32-518-05 Škvorecký Babylonský příběh
DHM-32-519-05 M.Tokár Atlanti drží nebe
DHM-32-520-05 M.Rázusová Vyznania
DHM-32-521-05 E.Lukáč Hymny k sláve Hosudarovej
DHM-32-522-05 M.Rázus Maroško
DHM-32-523-05 O.Neff Vejce naruby
DHM-32-524-05 B.Hrabal Ostro sledované vlaky
DHM-32-525-05 K.Čapek Povídky z jedné kapsy
DHM-32-526-05 V.Neff Zlá krev
DHM-32-527-05 J.Drda Němá barikáda
DHM-32-528-05 K.Erben Kytice z pověstí národných
DHM-32-529-05 J.Kostra Za ten máj
DHM-32-530-05 L.Novomeský Básnické dielo
DHM-32-531-05 A.Plávka Po západe slnka
DHM-32-532-05 M.Válek Panpuláni
DHM-32-533-05 R.Fábry Metamorfózy metafor
DHM-32-534-05 Sedlár,Chovan Literárne múzeum A. S. Puškina
DHM-32-535-05 Halaša,Bukov. Sprievodca po Národnom cintoríne
DHM-32-536-05 P.Neruda Kiež prebudí sa drevorubač
DHM-32-537-05 J.Ritros Sonáta mesačného svitu
DHM-32-538-05 E.Bass Klatzubova jedenástka
DHM-32-539-05 M.Majerová Robinsonka
DHM-32-540-05 B.Nemcová Babička
DHM-32-541-05 Z.Dufek Ješte jednou Klapzubáci
DHM-32-542-05 S.Štepka Radošínske naivné divadlo 2
DHM-32-543-05 K.Čapek Rozprávky
DHM-32-544-05 K.Čapek Rozprávky
DHM-32-545-05 K.J.Erben České pohádky
DHM-32-546-05 A.Jirásek Bratstvo
DHM-32-547-05 M.Majerová Námestie republiky
DHM-32-548-05 I.Olbracht Nikola Šuhaj loupežník
DHM-32-549-05 V.Vančura Pekař Jan Marhoul
DHM-32-550-05 Jiskry Kalendář E. E. Kirche
DHM-32-551-05 Čelakovský Výbor z ohlasu písní českých
DHM-32-552-05 A.Jirásek Filozofská historie
DHM-32-553-05 J.Neruda Žerby, hravé i dravé
DHM-32-554-05 P. Frýbort Vekslák
DHM-32-555-05 K.Čapek Vojna s mlokmi
DHM-32-556-05 Vladimír Páral Generálny zázrak
DHM-32-557-05 J.Jesenský Výbor z malomestských rozprávok
DHM-32-558-05 II II
DHM-32-559-05 II II
DHM-32-560-05 J.Škvorecký Lvíče
DHM-32-561-05 MlKundera Směsné lásky
DHM-32-562-05 Ľ.Ondrejov Zbojnícka maldosť
DHM-32-563-05 J.Kasanický 15rokov literárn.múzea Janka Kráľa
DHM-32-564-05 Ľ.Ondrejov Zbojnícka mladosť
DHM-32-565-05 V.Šikula Prázdniny so strýkom Rafaelom
DHM-32-566-05 II II
DHM-32-567-05 J.Vanovič Nad textom a časom
DHM-32-568-05 M.Dzurinda Kde je vôľa, tam je cesta
DHM-32-569-05 K.Vonnegut Bitúnok č. 5
DHM-32-570-05 Ľ.Doležel O stylu moderní české prózy
DHM-32-571-05 O.Čepan Kontúry naturizmu
DHM-32-572-05 V.Beláková Kapitoly o slovenčine
DHM-32-573-05 N.Ihnátková K modernizácii vyučovania SJ
DHM-32-574-05 D.Tatarka A ti druzí
DHM-32-575-05 J.Mistrik Grafológia
DHM-32-576-05 V.Vondrák Ďalší příspěvky z nauce o …
DHM-32-577-05 Jurčo,Obert Didaktika literatúry
DHM-32-578-05 J.Mistrík Frekvencia slov v slovenčine
DHM-32-579-05 W.Kempelen Mechanizmus ľudskej reči
DHM-32-580-05 O češtine pro Čechy
DHM-32-581-05 J.Jesenský Demokrati
DHM-32-582-05 Kučera,Kostický Slovensko v obrazoch – história
DHM-32-583-05 D.Alighieri Božská komédia
DHM-32-584-05 Literatúra, teória, kritika
DHM-32-585-05 Shakespeare The complete works of…
DHM-32-586-05 Grimmelshausen Simplicius,simplicissimus
DHM-32-587-05 D.Defoe Robinson Crusoe
DHM-32-588-05 Zlatý somár
DHM-32-589-05 Danielisová Skutky rimanov
DHM-32-590-05 T.Livius Hrdinské báje Ríma
DHM-32-591-05 M.Puzo Sicílčan
DHM-32-592-05 Maupassant Miláčik
DHM-32-593-05 W.Scott Legenda o Montrosovi
DHM-32-594-05 V.Hugo Cosette
DHM-32-595-05 II Deväťdesiattri
DHM-32-596-05 Ch.Dickens Detekrivgeschichten
DHM-32-597-05 II Great expectations
DHM-32-598-05 A.S.Puškin Človek a básnik
DHM-32-599-05 S.Alexejev Dekabristi
DHM-32-600-05 E.Bronte Wuthering heights
DHM-32-601-05 V.Jermilov F.M.Dostojevskij
DHM-32-602-05 Dostojevskij Netočka Nezvanovová
DHM-32-603-05 II Večný manžel, Hráč
DHM-32-604-05 Ch.Bronteová Jana Eyrová
DHM-32-605-05 A.P.Čechov Doktorské povídky
DHM-32-606-05 J.S.Derlag Das Balsac Buch
DHM-32-607-05 A.S.Puškin Kapitánová dcéra
DHM-32-608-05 O.Wilde Salome
DHM-32-609-05 B.Prus Faraon I.
DHM-32-610-05 II Faraon II.
DHM-32-611-05 J.Swift Gulliverove cesty
DHM-32-612-05 G.Boccaccio Dekameron
DHM-32-613-05 A.Bronnen Ezop
DHM-32-614-05 F.Willon Malý testament
DHM-32-615-05 E.Vrchlická Z orieška kráľovnej Nab
DHM-32-616-05 A.N.Tolstoj Ruské národné rozprávky
DHM-32-617-05 Grimmovci Rozprávky
DHM-32-618-05 J.Paštéka Nesmrteľní milenci
DHM-32-619-05 L.Matouš Epos o Gilgamešovi
DHM-32-620-05 A.Christie Nakoniec príde smrť
DHM-32-621-05 A.P.Čechov Poviedky II.
DHM-32-622-05 II Poviedky IV.
DHM-32-623-05 N.V.Gogoľ Taras Buľba
DHM-32-624-05 II Večery na dedinke
DHM-32-625-05 A.I.Kuprin Jama
DHM-32-626-05 A.P.Čechov Poviedky IV.
DHM-32-627-05 A.Christie Herkulove úlohy
DHM-32-628-05 J.Verne Lodivod dunajský
DHM-32-629-05 A.Christie Záhada španělské truhly
DHM-32-630-05 Slzy a víno
DHM-32-631-05 B.Prus Faraon III.
DHM-32-632-05 E.Zola Germinal
DHM-32-633-05 A.Dumas Kráľovná Margot
DHM-32-634-05 J.Verne Dva roky prázdnin
DHM-32-635-05 II Robur dobyvateľ
DHM-32-636-05 H.Balzac Otec Goriot
DHM-32-637-05 J.Bédier Román o Tristanovi a Izolde
DHM-32-638-05 E.Zola Germinal
DHM-32-639-05 II Peniaze
DHM-32-640-05 H.Barbusse Zola
DHM-32-641-05 A.Christie Trojčlenka
DHM-32-642-05 N.V.Gogoľ Mŕtve duše
DHM-32-643-05 Wells Neviditeľný
DHM-32-644-05 A.Christie Smrť na Níle
DHM-32-645-05 II Oznamuje sa vražda
DHM-32-646-05 II Robí sa to trikom
DHM-32-647-05 II Nekonečná noc
DHM-32-648-05 K.Edschmid Lord Byron
DHM-32-649-05 A.Dumas Traja mušketieri
DHM-32-650-05 L.N.Tolstoj Rozprávky a bájky
DHM-32-651-05 Turgenev Zápisníky ochotníka
DHM-32-652-05 Gogoľ Večera neďaleko Tikanky
DHM-32-653-05 P.Merimée Kronika vlády Karola IX.
DHM-32-654-05 J.Verne Honba za mateorom
DHM-32-655-05 II Pätnásťročný kapitán
DHM-32-656-05 II Cesta okolo sveta za 80 dní
DHM-32-657-05 P.Glocko Ruža pre Jula Verna
DHM-32-658-05 J.Verne Nový gróf Monte Christo
DHM-32-659-05 H.Balzac Tridsaťročná
DHM-32-660-05 II Lesk a bieda kurtizán
DHM-32-661-05 II Bratanec Pons
DHM-32-662-05 Ch.Dickens Čarovná rybia kosť
DHM-32-663-05 Saltikov-Ščedrin Rozprávky
DHM-32-664-05 Solženicyn Jeden den Ivana Denisoviče
DHM-32-665-05 W.S.Reimont Sedliaci I.
DHM-32-666-05 II Sedliaci II.
DHM-32-667-05 Feuchtuanger Bláznova moudrost
DHM-32-668-05 Feuchtuanger Zasľúbená zem
DHM-32-669-05 J.Fhidgerard Krajina drevených bohov
DHM-32-670-05 Feuchtuanger Židovka z Toleda
DHM-32-671-05 Revue slovenskej literatúry
DHM-32-672-05 Slovenské pohľady 10
DHM-32-673-05 J.Dondon Potulky po južnom Tichomorí
DHM-32-674-05 M.Kálman Tóth Marivac…
DHM-32-675-05 A.C.Doyle Vzpomínky na Sherlocka Holmse
DHM-32-676-05 B.Stoker Dracula
DHM-32-677-05 Feuchtuanger Zasľúbená zem
DHM-32-678-05 Feuchtuanger Zasľúbená zem
DHM-32-679-05 II Šimona
DHM-32-680-05 Výber zo svetovej literatúry
DHM-32-681-05 Bratislava
DHM-32-682-05 Turgenev Rudin
DHM-32-683-05 Gogoľ Revízor
DHM-32-684-05 Revue aktuálnej kultúry
DHM-32-685-05 Dostojevskij Zločin a trest
DHM-32-686-05 II Bratia Karamazovci I.
DHM-32-687-05 II Bratia Karamazovci II.
DHM-32-688-05 II Bratia Karamazovci III.
DHM-32-689-05 B.Pasternak Doktor Živago
DHM-32-690-05 Remarque Cesta zpátky
DHM-32-691-05 R.Roiland Colas Breugnon
DHM-32-692-05 Saint-Exupéry Zem ľudí
DHM-32-693-05 Gudmundsson Ráno života
DHM-32-694-05 W.Faulkner Kmíni
DHM-32-695-05 H.Charriére Motýlek II.
DHM-32-696-05 II Motýlek I.
DHM-32-697-05 Úsmev Glocondy
DHM-32-698-05 G.Deleddová Holuby a jastraby,brečtan a popol
DHM-32-699-05 B.Pasternak Môj život
DHM-32-700-05 Stutarevskij Zlatý koč a iné
DHM-32-701-05 Šiškov Rieka Chonúrna
DHM-32-702-05 Remarque Traja kamaráti
DHM-32-703-05 Ajtmanov Džamila
DHM-32-704-05 Hemingway Komu zvonia do hrobu
DHM-32-705-05 Goethe Faust I.
DHM-32-706-05 II Faust II.
DHM-32-707-05 Bulgakov Knihovna svého života III.
DHM-32-708-05 II Knihovna svého života II.
DHM-32-709-05 II Knihovna svého života I.
DHM-32-710-05 Erenburg Ľudia, roky, život
DHM-32-711-05 Cronin Svetlo severu
DHM-32-712-05 II Labutí kaštieľ
DHM-32-713-05 II II
DHM-32-714-05 T.Mann Novely a povídky I.
DHM-32-715-05 II Novely a povídky II.
DHM-32-716-05 Durrenmatt Grieche sucht Griechin
DHM-32-717-05 Z.Stancev Som bosý
DHM-32-718-05 A.de Musset Spoveď dieťaťa svojho veku
DHM-32-719-05 Stretnutia
DHM-32-720-05 Loščenko Trápenie humoresky
DHM-32-721-05 A.Moravia Romische Erzahlungen
DHM-32-722-05 F.Saganová Zázračné oblaky
DHM-32-723-05 Bajdalove bájky
DHM-32-724-05 Hemingway Starec a more
DHM-32-725-05 S.Bellow Súvaha
DHM-32-726-05 T.Dreiser Sestra Carrie
DHM-32-727-05 H.Barbusse Oheň
DHM-32-728-05 A.Tolstoj Emigranti
DHM-32-729-05 L.Leonov Ruský les
DHM-32-730-05 II Zlodej
DHM-32-731-05 R.Rolland Očarená duša II.
DHM-32-732-05 II Očarená duša I.
DHM-32-733-05 E.von Daniken Spomienky na budúcnosť
DHM-32-734-05 H.Charriére Motýľ
DHM-32-735-05 M.Waltari Egypťan Sinuhe
DHM-32-736-05 L.Leonov Koniec malého človeka
DHM-32-737-05 J.Knittel Via Mala
DHM-32-738-05 H.Mann Publizistische Schriften
DHM-32-739-05 K.Simonov Čoskoro všetko zmĺkne
DHM-32-740-05 T.Mann Vymenené hlavy
DHM-32-741-05 H.Mann Profesor Unrat
DHM-32-742-05 Cronin Citadela
DHM-32-743-05 S.Lewis Elmer Gantry
DHM-32-744-05 N.Mailer Katova pieseň
DHM-32-745-05 F.Saganová Trochu slnka v studenej vode
DHM-32-746-05 M.Bulgakov Majster a Margaréta
DHM-32-747-05 Machala Reportér Hemingway
DHM-32-748-05 Remarque Nepriateľ
DHM-32-749-05 T.Mann Buddenbrooks
DHM-32-750-05 Galsworthy Forsytovská sága
DHM-32-751-05 E.Sue Tajomstvá Paríža I.
DHM-32-752-05 II Tajomstvá Paríža II.
DHM-32-753-05 A.Hailey Letisko
DHM-32-754-05 J.Galsworthy Forsytovská sága
DHM-32-755-05 II Moderná komédia
DHM-32-756-05 L.F.Wanger Oppermannovci
DHM-32-757-05 II Nepravý Nero
DHM-32-758-05 E.Sue Tajomstvá Paríža III.
DHM-32-759-05 V.Pratolini Metecco
DHM-32-760-05 E.Zola Brucho Paríža
DHM-32-761-05 II Nana
DHM-32-762-05 Hemingway Zelené pahorky africké
DHM-32-763-05 II Komu zvonia do hrobu
DHM-32-764-05 J.Steinbeck Of mice and men
DHM-32-765-05 U.Eco Meno ruže
DHM-32-766-05 Petrov Zlaté teľa
DHM-32-767-05 Feuchtwanger Bratři Lautensackové
DHM-32-768-05 Galsworthy Koniec kapitoly
DHM-32-769-05 Feuchtgaloworthy Goya
DHM-32-770-05 Ch.Dickens Pochmúrny dom
DHM-32-771-05 Gogoľ Taras Buľba
DHM-32-772-05 Gorkij Matka
DHM-32-773-05 Remarque Nebe nezná vyvolených
DHM-32-774-05 II Víťazný oblúk
DHM-32-775-05 II Černý obelisk
DHM-32-776-05 II II
DHM-32-777-05 II Jiskra života
DHM-32-778-05 Hemingway Stařec a moře
DHM-32-779-05 A.Zwlig Spor o seržanta Grišu
DHM-32-780-05 M.Twain Dobrodružstvá Huckleberyho Finna
DHM-32-781-05 A.C.Doyle Štúdia v červenom,Pes baskervillský
DHM-32-782-05 M.Eden Jack London
DHM-32-783-05 Z.Moricz Panská lumpačka
DHM-32-784-05 Erenburg Ľudia, roky, život II.
DHM-32-785-05 A.J.Cronin Zelené roky
DHM-32-786-05 G.Flaubert Madame Bovary
DHM-32-787-05 A.P.Čechov Portréty
DHM-32-788-05 M.Twain Dobrodružstvá Toma Sawyera
DHM-32-789-05 Čechov
DHM-32-790-05 Ch.Bronteová Profesor
DHM-32-791-05 D.Tatarka Farská republika
DHM-32-792-05 Erenburg Ľudia, roky, život I.
DHM-32-793-05 J.Galsworthy Ostrov pokrytcov
DHM-32-794-05 C.Chevalier Zvonodrozdovo
DHM-32-795-05 L.Rosten Pan Kaplan má stále třídu rád
DHM-32-796-05 Hemingway Sněhy na Kilimandžáru
DHM-32-797-05 V.Hugo Géniovia
DHM-32-798-05 A.P.Čechov Stávka
DHM-32-799-05 D.Defoe Dobrodružstvá chýrneho piráta, …
DHM-32-800-05 II Robinson Crusoe
DHM-32-801-05 Š.Moravčík Slovenské pohľady 9. (1996)
DHM-32-802-05 II Slovenské pohľady 3. (1999)
DHM-32-803-05 II Slovenské pohľady 5. (1999)
DHM-32-804-05 II Slovenské pohľady 3. (1998)
DHM-32-805-05 II Slovenské pohľady 11. (1996)
DHM-32-806-05 II Slovenské pohľady 4. (1996)
DHM-32-807-05 II Slovenské pohľady 4. (1999)
DHM-32-808-05 II Slovenské pohľady 2. (1998)
DHM-32-809-05 II Slovenské pohľady 4. (1998)
DHM-32-810-05 II Slovenské pohľady 3. (1997)
DHM-32-811-05 II Slovenské pohľady 4. (1997)
DHM-32-812-05 II Slovenské pohľady 1. (1997)
DHM-32-813-05 II Slovenské pohľady 2. (1997)
DHM-32-814-05 II Slovenské pohľady 1. (1998)
DHM-32-815-05 II Slovenské pohľady 10. (1996)
DHM-32-816-05 II Slovenské pohľady 12. (1997)
DHM-32-817-05 II Slovenské pohľady 11. (1997)
DHM-32-818-05 II Slovenské pohľady 10. (1997)
DHM-32-819-05 II Slovenské pohľady 7-8. (1997)
DHM-32-820-05 II Slovenské pohľady 9 (1997)
DHM-32-821-05 II Slovenské pohľady 5. (1997)
DHM-32-822-05 II Slovenské pohľady 1. (1999)
DHM-32-823-05 II Slovenské pohľady 2. (1999)
DHM-32-824-05 II Slovenské pohľady 9. (1998)
DHM-32-825-05 II Slovenské pohľady 10. (1998)
DHM-32-826-05 II Slovenské pohľady 11. (1998)
DHM-32-827-05 II Slovenské pohľady 12. (1998)
DHM-32-828-05 II Slovenské pohľady 5. (1998)
DHM-32-829-05 II Slovenské pohľady 6. (1998)
DHM-32-830-05 J.Furdík Furdík
DHM-32-831-05 J.Findra Stavba a prednes prejavu
DHM-32-832-05 J.Vanovič Heretikon
DHM-32-833-05 J.Horecký Slovenčina v našom živote
DHM-32-834-05 J.Mistrík Slovenská štylistika
DHM-32-835-05 A.Matuška Od včerajšika k dnešku
DHM-32-836-05 J.Findra Umenie prednesu
DHM-32-837-05 J.Ružička Jazyk a štýl modernej prózy
DHM-32-838-05 M.Fischel Rozpravy řízení
DHM-32-839-05 A.Rýzková Precvičme si pravopis 8.
DHM-32-841-05 II Precvičme si pravopis 7.
DHM-32-841-05 II Precvičme si pravopis 7.
DHM-32-842-05 V.Beniak Štyri dlane
DHM-32-843-05 J.Kantun Sial v škole
DHM-32-844-05 II II
DHM-32-845-05 B.Truhlář Slovenské pohľady 11. (1998)
DHM-32-846-05 J.Kačal Pravidlá slovenského pravopisu
DHM-32-847-05 II Revue svetovej literatúry 1 (2001)
DHM-32-848-05 II Revue svetovej literatúry 4 (2001)
DHM-32-849-05 J.Kačal Revue svetovej literatúry 3 (2001)
DHM-32-850-05 II Revue svetovej literatúry 2 (1990)
DHM-32-851-05 II Revue svetovej literatúry 2 (1990)
DHM-32-852-05 Krátky slovník slovenského jazyka
DHM-32-853-05 Revue svetovej literatúry
DHM-32-854-05 Revue svetovej literatúry 4
DHM-32-855-05 Revue svetovej literatúry 3
DHM-32-856-05 Slovenská gramatika
DHM-32-857-05 Literatúra pre 8.a 9.roč. ZŠ
DHM-32-858-05 J.Košút Cez červený očistec
DHM-32-859-05 J.C.Hronský Sedem sŕdc
DHM-32-860-05 J.Mistrík Kapitolky zo štylistiky
DHM-32-861-05 Literatúra – čítanka
DHM-32-862-05 K modernizácii vyučovania SJ
DHM-32-863-05 R.Krečovič Náčrt dejín slovenského jazyka
DHM-32-864-05 Priateľ mäkčeň, kamarátka bodka
DHM-32-865-05 Frazeologický slovník
DHM-32-866-05 J.Sedlák Epické žánre v literatúre pre mládež
DHM-32-867-05 Literatúra 1.SVŠ, SOŠ
DHM-32-868-05 Literatúra 7.roč.
DHM-32-869-05 Slov.jazyk z prijímacích skúšok na SŠ
DHM-32-870-05 Diktáty a pravopisné civčenia
DHM-32-871-05 Praktická slovenská štylistika
DHM-32-872-05 J.Horecký Kultúra slovenského slova
DHM-32-873-05 Š.Tomko Život na papieri(pís.mat.práca)
DHM-32-874-05 M.Patáková Ako rozoberať vety…
DHM-32-875-05 Frazeologický slovník(doplnky k …)
DHM-32-876-05 Rus.-slov.,slov.-rus. slovník
DHM-32-877-05 Hvišč-Batorová Biele miesta v slovenskej literatúre
DHM-32-878-05 J.Šimurka A.S.Puškin-Mozaika života a diela
DHM-32-879-05 Slovenský jazyk 9.
DHM-32-880-05 J.Mistrík Slovenčina pre každého
DHM-32-881-05 Metodická príručka na vyučovanie SJ
DHM-32-882-05 D.Dubovský Revúca-klíska slov.st.školy
DHM-32-883-05 R.Krajčovič Pri prameňoch slovenčiny
DHM-32-884-05 J.Kurz Učebnice jazyka staroslovienskeho
DHM-32-885-05 Betáková,Jacko Teória vyučovania SJ
DHM-32-886-05 Gramatika SJ
DHM-32-887-05 Oravec,Bajzík. Súčasná slov.spis.jazyk – syntax
DHM-32-888-05 Ivaničová,Mazák Problémy matodiky vyuč.literatúry
DHM-32-889-05 Metodika literárnej výchovy
DHM-32-890-05 Testy zo SJ 1994
DHM-32-891-05 Oravec, Laca Príručka slov.pravopisu
DHM-32-892-05 II II
DHM-32-893-05 Patáková,Rýz. Pravopisný výcvik 1985
DHM-32-894-05 II II
DHM-32-895-05 II Pravopisný výcvik 1981
DHM-32-896-05 Oravec,Laca Príručka slov.pravopisu(pre školy)
DHM-32-897-05 Pravidlá slov.pravopisu
DHM-32-898-05 Encyklopédia dram.umení M-Ž
DHM-32-899-05 Encyklopédia dram.umení A-L
DHM-32-900-05 Ivanová-Šalin. Slovník cudzích slov(pre školu a prax)
DHM-32-901-05 Hanigovský Slovenské príslovia
DHM-32-902-05 Omris Slovník slovenských pseudonymov
DHM-32-903-05 Revue aktuálnej kultúry 9
DHM-32-904-05 Revue aktuálnej kultúry 1
DHM-32-905-05 Revue aktuálnej kultúry 11 – 12
DHM-32-906-05 Revue aktuálnej kultúry 10
DHM-32-907-05 Romboid
DHM-32-908-05 F.S.Fitzgerald Veľký Gatsby
DHM-32-909-05 Saul Bellow Herzog
DHM-32-910-05 E.M. Foster Izba s vyhliadkou
DHM-32-911-05 Boris Vian Jeseň v Pekingu
DHM-32-912-05 Ken Kesey Bol som dlho preč
DHM-32-913-05 Oscar Wilde Portrét Doriana Graya
DHM-32-914-05 Alejo Carpentier Kráľovstvo z tohto sveta
DHM-32-915-05 Graham Greene Moc a sláva
DHM-32-916-05 Friedrich Durrenmatt Sudca a jeho kat
DHM-32-917-05 Richard Brantigan Pstruholov v Amerike
DHM-32-918-05 D. H. Lawrence Milenec lady Chatterleyovej
DHM-32-919-05 Ray Bradbury Zlaté jablká slnka
DHM-32-920-05 Gunter Grass Mačka a myš
DHM-32-921-05 J.L. Borges Brodiho správa
DHM-32-922-05 Thomas Mann Smrť v Benátkach
DHM-32-923-05 Albert Camus Cudzinec
DHM-32-924-05 Rudolf Sloboda Rozum
DHM-32-925-05 Paul Auster Sklené mesto
DHM-32-926-05 Italo Svevo Senilita
DHM-32-927-05 R.M.Rilke Zápisky Malteho Lauridsa Briggeho
DHM-32-928-05 Marguerite Durasová Milenec
DHM-32-929-05 Heinrich Boll Biliard o pol desiatej
DHM-32-930-05 Peter Handke Krátky list na dlhú rozlúčku
DHM-32-931-05 Ian McEwan Betónová záhrada
DHM-32-932-05 Joseph Conrad Nostromo
DHM-32-933-05 Peter Hoeg Cit slečny Smilly pre sneh
DHM-32-934-05 Truman Capote Raňajky u Tiffanyho
DHM-32-935-05 Kurt Vonnegut Bitúnok č. 5
DHM-32-937-06 A. Hornea Napoleón a jeho doba
DHM-32-938-06 Jančo Ľ. Mor ho
DHM-32-939-06 Ondruš Š. Odtajnené trezory slov III.
DHM-32-940-06 Ondruš Š. Odtajnené trezory slov II.
DHM-32-941-06 Ondruš Š. Odtajnené trezory slov I.
DHM-32-942-06 Kraus C. Slov. lit. Romantizmus
DHM-32-943-06 Dán D. Nehanebné neviniatko
DHM-32-944-06 Spiezs A. Dejiny Slovenska
DHM-32-945-06 Pamuk O. Nový život
DHM-32-946-06 Kertész Imre Bezosudovosť
DHM-32-947-06 Borges J.L. Rozhovory mŕtvych
DHM-32-948-06 Saramago J. Príbeh o obliehaní Lisabonu
DHM-32-949-06 Dan Brown Anjeli a Démoni
DHM-32-950-06 Orwell Zvieracia farma
DHM-32-951-06 Zamarovský Za siedmimi divmi sveta
DHM-32-952-06 Zamarovský Ich veličenstvá pyramídy
DHM-32-953-06 Baricco A. City
DHM-32-954-06 Maťovčík A. Reprezentačný biograf. Lexikón Slov.
DHM-32-955-06 Schneider S. Lexikón slušného správania
DHM-32-956-06 Dálí S. Skryté tváre
DHM-32-957-06 Dán D. Beštia
DHM-32-958-06 Križková-Horváth. Juraj Jánošík
DHM-32-959-06 Rodinný atlas sveta
DHM-32-960-06 Burstein Tajomstvá kódu
DHM-32-961-06 Jesenský J. Malomestské rozprávky
DHM-32-962-06 Delillo D. Váhy
DHM-32-963-06 Kukučín M. Veľkou lyžicou
DHM-32-964-06 Saint-Exupéry Pošta na juh 1
DHM-32-965-06 Sarojan V Volajú ma Aram
DHM-32-966-06 Vilikovský P: Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch
DHM-32-967-06 Ondaatje M. Anglický pacient
DHM-32-968-06 Bulgakow M. Majster a Margaréta
DHM-32-969-06 Calvino I. Keď cestujúci jednej zimnej noci….
DHM-32-970-06 Schnitzler A. Snová novela
DHM-32-971-06 Čapek Krakatit a povídky
DHM-32-972-06 Heller J. Hlava XII.
DHM-32-973-06 Pasternak Doktor Živago
DHM-32-974-06 Kessey Bol som dlho preč
DHM-32-975-06 Christie A. Zlo pod slnkom
DHM-32-976-06 Frank B. Cervantes
DHM-32-977-06 Rolland R. Peter a Lucia
DHM-32-978-06 Partos G. Studená vojna
DHM-32-979-06 Remarque Traja kamaráti
DHM-32-980-06 Ferko Krádež svätoštef. Koruny
DHM-32-981-06 Pondelíčková Když dívka dospívá
DHM-32-982-06 Šípová-Mellan Mladé manželství
DHM-32-983-06 Podman.-Glassa Výchova k manželstvu a rodičovstvu
DHM-32-984-06 Strmeňová Na prahu dospelosti
DHM-32-985-06 Betáková, Štefan. Priateľ mäkčeň, kamarátka bodka
DHM-32-986-06 Rudnická Malý gladiátor
DHM-32-987-06 Kratochvíl M. Život Jana Amose
DHM-32-988-06 Graves R. Claudius a jeho žena
DHM-32-989-06 Winkler T. Cesty na popravisko
DHM-32-990-06 Strmeňová Prípad AIDS
DHM-32-991-06 Páleník a kol. Vybrané kapitoly zo psychológie
DHM-32-992-06 Janík Dušek Drogy a spoločnost
DHM-32-993-06 Benner Hojenie emocionálnych poranení
DHM-32-994-06 Nociar A. Alkohol, fajčenie a užívanie drog
DHM-32-995-06 Rossa Hummel J.Nepomuk
DHM-32-996-06 Alner Juraj Európa pre Slovákov
DHM-32-997-06 Adamovič Vranin Kniha o blokáde
DHM-32-998-06 Allan Gordon Skalpel a meč
DHM-32-999-06 Sosnora Hriechy Kataríny II.
DHM-32-1000-06 Holub a kol. AIDS a my
DHM-32-1001-06 Hornáček Svetový pohár
DHM-32-1002-06 Mayer AIDS, brána, otázniky, východiská
DHM-32-1003-06 Mistrík Lingvistický slovník
DHM-32-1004-06 Stoll Heinrich Sen o Tróji
DHM-32-1005-06 Géniovia a hrdinovia
DHM-32-1006-06 David Kurt Stretnutie s nesmrteľnosťou
DHM-32-1007-06 Hrčka Jozef Pohyb, krása, zdravie
DHM-32-1008-06 Horecký K. Zločin kráča Európou
DHM-32-1009-06 Podracká Dana Jazyky z draka
DHM-32-1010-06 Hošek Obrácky z řeckého života
DHM-32-1011-06 Templemore Nemoc jako cesta ke zdravý
DHM-32-1012-06 Lietava Ján Drogy v dejinách v ľudstva
DHM-32-1013-06 Moody Život po živote
DHM-32-1014-06 de Lafforest Domy, ktoré zabíjajú
DHM-32-1015-06 Ječný Dobromil Breviár moderného človeka
DHM-32-1016-06 Beňo Matej Učiteľom – humanistom
DHM-32-1017-06 Gašparová E. Slávna ľavačka
DHM-32-1018-06 Kafka Břetislav Kultúra rozumu a vôle
DHM-32-1019-06 Wolf Jozef ABC člověka
DHM-32-1020-06 Varsányiová M. Príručka slov. literatúry pre stredoškol.
DHM-32-1021-06 Zborník Maturita po novom
DHM-32-1022-06 Hrubala Žilinčík Trestné právo
DHM-32-1023-06 Briestenský Pracovné právo
DHM-32-1024-06 Briestenský, Strap. Občan a jeho možnosti
DHM-32-1025-06 Rohárik, Hrubá Rodinné právo
DHM-32-1026-06 Jacko, Grillová Maturitné otázky z ang. Jazyka
DHM-32-1027-06 Hrčka Jozef Pohyb, krása, zdravie
DHM-32-1028-06 Hutchin Ako si nezabiť muža
DHM-32-1029-06 Ivanov Miroslav Nejen černé uniformy
DHM-32-1030-06 Tarle Napoleon
DHM-32-1031-06 Komorovský a kol. Religionistika a nábozenská výchova
DHM-32-1032-06 Rozinajová XX a XY
DHM-32-1033-06 Malewska Hana Tvár sveta
DHM-32-1034-06 Gál Jozef Zážitkové vyučovanie
DHM-32-1035-06 Gál, Dolník Ľudské práva
DHM-32-1036-06 Hargašová Marta Tolerancia a jej hranice
DHM-32-1037-06 Podman.-Glassa Výchova k manželstvu a rodičovstvu
DHM-32-1038-06 Kostra Ján Ľúbostné verše
DHM-32-1039-06 Kováč a kol. Dejepisná čítanka 3
DHM-32-1040-06 Brawn Dan Da Vinciho kód
DHM-32-1041-06 Knight, Lomas Urielov stroj
DHM-32-1042-06 Ľuborecký, Moz. Národovci rodu Maróthy
DHM-32-1023-06 Perruchot Cézzanuv život
DHM-32-1044-06 Gorbačov Prestavba a nové myslenie
DHM-32-1045-06 Pártos Gabriel Studená vojna
DHM-32-1046-06 Novomeský F. Drogy, história, medicína
DHM-32-1047-06 Vandenberg Nero
DHM-32-1048-06 Ján Vajda, Etika
DHM-32-1049-06 Oľga Feldeková Veverica
DHM-32-1050-06 Loukotková Není římskeho lidu
DHM-32-1051-06 Ferko a kol. Starý národ, mladý štát
DHM-32-1052-06 Sýs Karel Kapsa
DHM-32-1053-06 Leckie Hanibal
DHM-32-1054-06 Hrdinovia a géniovia
DHM-32-1055-06 kol. autorov Nepokojná Európa
DHM-32-1056-06 Poliaková Marta Ovládanie úradného jazyka
DHM-32-1057-06 Husová B. Výber osobností z dejín Bratislavy
DHM-32-1058-06 Caltíková K niektorým zmenám pravopis. Normy
DHM-32-1059-06 Timčák Jóga
DHM-32-1060-06 Folkmán Štefan Vznik a vývoj NATO
DHM-32-1061-06 Walker Charles Kamenný svedkovia dávnych čias
DHM-32-1062-06 Studénková Nové recepty
DHM-32-1063-06 Puzzo M. Krstný otec
DHM-32-1064-06 Taišlová a kol. En Francais
DHM-32-1065-06 Oravec, Laca Príručka slov. pravopisu
DHM-32-1066-06 Čížik Katechizmus
DHM-32-1067-06 Antonovoj Štátne múzeum výtvarného umenia /po rusky/
DHM-32-1068-06 Dekan Ján Magna Moravia
DHM-32-1069-06 Lazišťan Eugen Bratislava dávnych čias
DHM-32-1070-06 Kitson M. Barok a Rokoko
DHM-32-1071-06 Ovídius Metamorfózy
DHM-32-1072-06 Larousse Tvorcovia svetových dejín 1789 – 1914
DHM-32-1073-06 Larousse Tvorcovia svetových dejín 1492 – 1789

Vypracoval: Kristián Kudláč