Ak sa staneš naším študentom, nebudeš iba nasávať teoretické múdrosti, ale vyskúšaš si svoje zručnosti v praxi.

Počas štúdia máš na to 1 400 hodín, z toho 1 200 hodín sa budeš zdokonaľovať v hotelových a reštauračných zariadeniach. Ostatné si overíš v našich odborných učebniach. Ak to zvládneš, k maturitnému vysvedčeniu ti priložíme výučný list.  S naším maturitným vysvedčením a výučným listom budeš môcť podnikať v hotelierstve, gastronómii a cestovnom ruchu.

Aby sme nezabudli: odborná prax prebieha počas štúdia od druhého do piateho ročníka v školskom roku aj
počas letných prázdnin. Preto naši druháci, tretiaci aj štvrtáci dostávajú koncoročné vysvedčenie už začiatkom júna.

Super, nie?