Členovia študentskej rady

v školskom roku 2016/2017

 

II.A: Petra Galová

III.A: Katarína Ághová 

IV.A: Veronika Sokolová

V.A: Karin Kalmárová

 

Predseda ŠR: Karin Kalmárová

Podpredseda ŠR: Veronika Sokolová

Koordinátor: PaedDr. Karel Dvořák, PhD.