Členovia študentskej rady

v školskom roku 2018/2019

I. A: Maxmilián Kugler

II. A: Nicolas Ibolya

III. A:  Tereza Slezáková

IV. A: Petra Galová

V. A: Katarína Ághová

 

Predseda ŠR: Tereza Slezáková

Podpredseda ŠR: Maxmilián Kugler

Koordinátor: PaedDr. Karel Dvořák, PhD.