Denné štúdium pre žiakov 9. ročníka ZŠ:

Tlačivo na stiahnutie:

Prihláška

2. Pomaturitné štúdium pre absolventov SŠ s maturitou

 • 2 – ročné denné štúdium odbor 6314 Q 00 cestovný ruch
 • 3 – ročné denné štúdium odbor 6323 N 00 hotelová akadémia
 • 2 – ročné diaľkové štúdium odbor 6314 Q 00 cestovný ruch
 • 3 – ročné diaľkové štúdium odbor 6323 N 00 hotelová akadémia
 • 3 – ročné diaľkové štúdium odbor 6335 N 00 medzinárodné podnikanie
 • 2 – ročné diaľkové štúdium odbor 6326 N 00 efektívny manažment

 Kritéria a podmienky prijímacieho konania:

 • bez prijímacích pohovorov
 • overená kópia maturitného vysvedčenia
 • podpísanie zmluvy o štúdiu

Tlačvo na stiahnutie:

Prihláška na pomaturitné štúdium

3. Nadstavbové štúdium pre absolventov SOU s výučným listom

 •  2 – ročné diaľkové štúdium odbor 6421 L 00 spoločné stravovanie

Kritéria a podmienky prijímacieho konania:

 • bez prijímacích pohovorov
 • overená kópia výučného listu „Kuchár – čašník“
 • podpísanie zmluvy o štúdiu

Tlačivo na stiahnutie:

Prihláška na nadstavbové štúdium