Informácia pre uchádzačov o štúdium na Súkromnej hotelovej akadémii HaGMa

Uchádzač, ktorý má záujem o štúdium na našej škole, môže podať prihlášku na prijímacie konanie v 2. termíne na mailovú adresu skola1@shahagma.sk alebo poštou do 25. júna 2020.

Uchádzači  budú prijatí na základe  výsledkov 8. a 9. ročníka ZŠ vo vyplnenej a odoslanej prihláške. 

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené do 29. 6. 2020 na internetovej stránke školy.

Pre bližšie informácie o prijatí uchádzača do prvého ročníka volajte 0903 265 585.

Zoznam študentov prijatých do prvého ročníka v školskom roku 2020/2021:

1 Daniel Jozef
2 Duchoň Filip
3 Féderová Romana
4 Fusek Sebastián
5 Jablonický Matej
6 Kubiš Samuel
7 Mareček Thomas
8 Šarmírová Simona
9 Weissová Sofia

1. Denné štúdium pre žiakov 9. ročníka ZŠ:

Tlačivo na stiahnutie:

Prihláška na denné štúdium

2. Pomaturitné štúdium pre absolventov SŠ s maturitou

 • 2 – ročné denné štúdium odbor 6314 Q 00 cestovný ruch
 • 3 – ročné denné štúdium odbor 6323 N 00 hotelová akadémia
 • 2 – ročné diaľkové štúdium odbor 6314 Q 00 cestovný ruch
 • 3 – ročné diaľkové štúdium odbor 6323 N 00 hotelová akadémia
 • 3 – ročné diaľkové štúdium odbor 6335 N 00 medzinárodné podnikanie
 • 2 – ročné diaľkové štúdium odbor 6326 N 00 efektívny manažment

 Kritéria a podmienky prijímacieho konania:

 • bez prijímacích pohovorov
 • overená kópia maturitného vysvedčenia
 • podpísanie zmluvy o štúdiu

Tlačvo na stiahnutie:

Prihláška na pomaturitné štúdium

3. Nadstavbové štúdium pre absolventov SOU s výučným listom

 •  2 – ročné diaľkové štúdium odbor 6421 L 00 spoločné stravovanie

Kritéria a podmienky prijímacieho konania:

 • bez prijímacích pohovorov
 • overená kópia výučného listu „Kuchár – čašník“
 • podpísanie zmluvy o štúdiu

Tlačivo na stiahnutie:

Prihláška na nadstavbové štúdium