slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska náuka, právo, úvod do sveta práce