slovenský jazyk a literatúra, dejepis, umenie a cestovný ruch