ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018:

 • začiatok vyučovania v pondelok 04. 09. 2017
 • jesenné prázdniny od 30. 10. 2017 do 31. 10. 2017, vyučovanie začína vo štvrtok 02. 11. 2017
 • vianočné prázdniny od 23. 12. 2017 do 05. 01. 2018, vyučovanie začína v pondelok 08. 01. 2018
 • koniec I. polroka v utorok 31. 01. 2018
 • polročné prázdniny v piatok 02. 02. 2018
 • začiatok II. polroku vo štvrtok 01. 02. 2018
 • jarné prázdniny 05. 03. 2017 – 09. 03. 2018, vyučovanie začína v pondelok 12. 03. 2018
 • veľkonočné prázdniny 29. 03. 2017 – 03. 04. 2018, vyučovanie začína v stredu 19. 04. 2017
 • koniec školského roku v piatok 29. 06. 2018 pre žiakov 1. ročníka, 
 • koniec školského roku v piatok 08. 06. 2018 pre žiakov vyšších ročníkov – letná prax
 • letné prázdniny 01. 07. 2018 – 31. 08. 2018
 • KONZULTAČNÉ DNI PRE RODIČOV: termíny budú uverejnené aktuálne na úvodnej stránke  

PRIJÍMACIE POHOVORY NA SŠ:

 • Zverejnenie kritérií na prijímacie pohovory na denné štúdium – hotelová akadémia a služby v cestovnom ruchu pre žiakov 9. roč. – do 31. 03. 2018
 • Prijímacie pohovory v 1. termíne na SHA HaGMa –  máj 2018
 • Na základe rozhodnutia riaditeľa školy je možné uskutočniť aj prijímacie pohovory v 2. termíne do 30. 06. 2018
 • Prijímanie žiadostí do pomaturitného kvalifik. štúdia CR, HA a NDŠ SS v 1. termíne do 30. 06. 2018 a v 2. termíne do 31.08.2018

MATURITNÉ SKÚŠKY

 • Praktická maturitná skúška – 5. ročník HA,  3.ročník DŠ HA   31. 04. 2018
 • PFIČ a externá maturitná skúška zo SJL 5. ročník HA v utorok 13. 03. 2018
 • PFIČ a externá maturitná skúška z AJ 5. ročník HA v stredu 14. 03 .2018
 • PFIČ a externá maturitná skúška z NJ 5. ročnik HA v stredu 14. 03. 2018
 • Ústna maturitná skúška 5. ročník HA, 3. ročník DŠ HA  –  28.  a 29. mája 2018