ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019:

 • začiatok vyučovania v pondelok 03. 09. 2018 o 9.00 hod.
 • jesenné prázdniny od 31. 10. 2018 do 02. 11. 2018, vyučovanie začína v pondelok 05. 11. 2018
 • vianočné prázdniny od 23. 12. 2018 do 07. 01. 2019, vyučovanie začína v utorok 08. 01. 2019
 • koniec I. polroka vo štvrtok 31. 01. 2019
 • polročné prázdniny v piatok 01. 02. 2019
 • začiatok II. polroku v pondelok 04. 02. 2019
 • jarné prázdniny 25. 02. 2019 – 01. 03. 2019, vyučovanie začína v pondelok 04. 03. 2019
 • veľkonočné prázdniny 18. 04. 2019 – 23. 04. 2019, vyučovanie začína v stredu 24. 04. 2019
 • koniec školského roka pre žiakov 1. ročníka – v piatok 28. 06. 2019 
 • koniec školského roka pre žiakov 2. – 4. ročníka (letná prax) – piatok 07. 06. 2019
 • koniec školského roka pre maturantov – v piatok 10. 05. 2019
 • letné prázdniny 01. 07. 2019 – 31. 08. 2019
 • KONZULTAČNÉ DNI PRE RODIČOV: termíny budú uverejnené aktuálne na úvodnej stránke  

PRIJÍMACIE POHOVORY NA SŠ:

 • Zverejnenie kritérií na prijímacie pohovory na denné štúdium – hotelová akadémia a služby v cestovnom ruchu pre žiakov 9. roč. – do 31. 03. 2019
 • Prijímacie pohovory v 1. termíne na SHA HaGMa –  máj 2019
 • Na základe rozhodnutia riaditeľa školy je možné uskutočniť aj prijímacie pohovory v 2. termíne do 30. 06. 2019
 • Prijímanie žiadostí do pomaturitného kvalifik. štúdia CR, HA a NDŠ SS v 1. termíne do 30. 06. 2019 a v 2. termíne do 31.08.2019

MATURITNÉ SKÚŠKY

 • Praktická maturitná skúška – 5. ročník HA,  2. ročník NDŠ SS, 3. ročník DŠ HA   25. 04. 2019
 • PFIČ a externá maturitná skúška zo SJL 5. ročník HA v utorok 12. 03. 2019
 • PFIČ a externá maturitná skúška z AJ 5. ročník HA v stredu 13. 03 .2019
 • PFIČ a externá maturitná skúška z NJ 5. ročník HA v stredu 13. 03. 2019
 • Ústna maturitná skúška 5. ročník HA, 2. ročník NDŠ SS, 3. ročník DŠ HA  –  20.  a 21. mája 2019