ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021:

 • začiatok vyučovania v pondelok 02. 09. 2020 o 9.00 hod.
 • jesenné prázdniny od 28. 10. 2020 do 29. 10. 2020, vyučovanie začína v pondelok 02. 11. 2020
 • vianočné prázdniny od 23. 12. 2020 do 07. 01. 2021, vyučovanie začína v piatok 08. 01. 2020
 • koniec I. polroka vo štvrtok 29. 01. 2021, polročné prázdniny v pondelok 01. 02. 2021
 • začiatok II. polroka v utorok 02. 02. 2021
 • jarné prázdniny 01. 03. 2021 – 05. 03. 2021, vyučovanie začína v pondelok 08. 03. 2021
 • veľkonočné prázdniny 01. 04. 2021 – 06. 04. 2021, vyučovanie začína v stredu 07. 04. 2021
 • koniec školského roka pre žiakov 1. – 4. ročníka (letná prax) – piatok 04. 06. 2021
 • koniec školského roka pre maturantov – v piatok 07(14). 05. 2020
 • letné prázdniny 01. 07. 2021 – 31. 08. 2021
 • KONZULTAČNÉ DNI PRE RODIČOV: termíny budú uverejnené aktuálne na úvodnej stránke  

PRIJÍMACIE POHOVORY NA SŠ:

 • Zverejnenie kritérií na prijímacie pohovory na denné štúdium – hotelová akadémia a služby v cestovnom ruchu pre žiakov 9. roč. – do 31. 03. 2021
 • Prijímacie pohovory v 1. termíne na SHA HaGMa –  máj 2021
 • Na základe rozhodnutia riaditeľa školy je možné uskutočniť aj prijímacie pohovory v 2. termíne do 30. 06. 2021
 • Prijímanie žiadostí do pomaturitného kvalifik. štúdia CR, HA a NDŠ SS v 1. termíne do 30. 06. 2021 a v 2. termíne do 31.08.2021

MATURITNÉ SKÚŠKY

Externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 sa ruší. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla. Ústna forma internej časti bude v termínoch od 17. mája. 

 • Praktická maturitná skúška – 5. ročník HA,  2. ročník NDŠ SS, 3. ročník DN HA   29. 04. 2021
 • PFIČ a externá maturitná skúška zo slov. jazyka a lit. v utorok 16. 03. 2021
 • PFIČ a externá maturitná skúška z cudzieho jazyka v stredu 17. 03. 2021
 • Ústna maturitná skúška 5. ročník HA, 2. ročník NDŠ SS, 3. ročník DN PMŠ HA  –  máj 2021