O Z N A M

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodnutím č. 2020/18259:4-A1810 zo dňa 11. decembra 2020 rozhodol o zmene termínu vianočných prázdnin, a to v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

Riaditeľka školy Súkromnej hotelovej akadémie HaGMa oznamuje, že na základe tohto rozhodnutia bude škola zatvorená.

 Nástup do školy po prázdninách treba sledovať na našej webstránke  a Facebooku školy.

 Bratislava 15.12.2020                                                     Ing. Danka Kravjarová                                                                                                                                               

 

 

Informácia pre uchádzačov o štúdium na Súkromnej hotelovej akadémii HaGMa

Uchádzači  budú prijatí na základe  výsledkov 8. a 9. ročníka ZŠ vo vyplnenej a odoslanej prihláške zaslanej poštou na adresu školy  alebo ako príloha na email skola1@shahagma.sk.

Pre bližšie informácie o prijatí uchádzača do prvého ročníka volajte 0903 265 585.

 Kritériá prijímacieho konania:

  • Prijatie žiaka sa uskutoční na základe dosiahnutých výsledkov v 8. a 9. ročník