Informácia pre uchádzačov o štúdium na Súkromnej hotelovej akadémii HaGMa

Uchádzači  budú prijatí na základe  výsledkov 8. a 9. ročníka ZŠ vo vyplnenej a odoslanej prihláške zaslanej poštou na adresu školy  alebo ako príloha na email skola1@shahagma.sk.

Pre bližšie informácie o prijatí uchádzača do prvého ročníka volajte 0903 265 585.

Zoznam študentov prijatých do prvého ročníka:

1 Daniel Jozef
2 Duchoň Filip
3 Féderová Romana
4 Fusek Sebastián
5 Jablonický Matej
6 Kubiš Samuel
7 Mareček Thomas
8 Šarmírová Simona
9 Weissová Sofia

 

 Kritériá prijímacieho konania:

  • Prijatie žiaka sa uskutoční na základe dosiahnutých výsledkov v 8. a 9. ročník