O Z N A M

Riaditeľka školy Súkromnej hotelovej akadémie HaGMa oznamuje, že na základe aktuálnej epidemickej situácie bude škola otvorená pre prezenčné vyučovanie od 10. mája 2021 so začiatkom vyučovania o 8.00.

 

Študenti do 18 rokov absolvujú vyučovanie bez povinnosti preukázať sa testom. Študenti nad 18 rokov sú povinní priniesť potvrdenie o bezinfekčnosti.

 Bratislava 6. 5. 2021                                                    Ing. Danka Kravjarová                                                                                                                                               

 

 

Informácia pre uchádzačov o štúdium na Súkromnej hotelovej akadémii HaGMa

Uchádzači  budú prijatí na základe  výsledkov 8. a 9. ročníka ZŠ vo vyplnenej a odoslanej prihláške zaslanej poštou na adresu školy  alebo ako príloha na email skola1@shahagma.sk.

Pre bližšie informácie o prijatí uchádzača do prvého ročníka volajte 0903 265 585.

 Kritériá prijímacieho konania:

  • Prijatie žiaka sa uskutoční na základe dosiahnutých výsledkov v 8. a 9. ročník