Vážení rodičia a študenti!

Od 22.6. do 30.6. 2020 bude SHA HaGMa otvorená podľa nasledujúceho harmonogramu:

  • 22.6. a 23. 6. 2020 len pre študentov, ktorí konajú doklasifikáciu z jednotlivých predmetov (študenti, ktorých sa to týka, dostanú informácie od triednych učiteľov mailom alebo telefonicky)
  • 24. až 29. 6. 2020 zostávajú žiaci doma
  • 24 . 6. 2020 – klasifikačná porada
  • 30. 6. 2020 – 9.00 – odovzdávanie učebníc a vydávanie vysvedčení

 

 Vstup do budovy a pobyt v škole je možný len s rúškom a pri dodržaní hygienických opatrení! Na jednotlivých poschodiach sú umiestnené dezinfekčné prostriedky.