Konzultačný deň pre rodičov sa uskutoční vo štvrtok 28. 3. 2019 od 16.00 do 18.00 hod.