Oznam o otvorení školy

Vážení rodičia a študenti! Od 22.6. do 30.6. 2020 bude SHA HaGMa otvorená podľa nasledujúceho harmonogramu: 22.6. a 23. 6. 2020 len pre študentov, ktorí konajú doklasifikáciu z jednotlivých predmetov (študenti, ktorých sa to týka, dostanú informácie od triednych učiteľov mailom alebo telefonicky) 24. až 29. 6. 2020 zostávajú žiaci doma 24 . 6. 2020 – klasifikačná porada…

chcem vedieť viac