Barman

Organizačná forma

rekvalifikačný kurz

Cieľ kurzu

teoretické a praktické zvládnutie techniky barmanskej profesie, miešania základných medzinárodných nápojov, ich prípravy a podávania

Cieľová skupina

absolventi stredných a vysokých škôl so záujmom o prácu v pohostinstve alebo s praxou v pohostinstve, vyučení v odbore kuchár, čašník, študenti našej školy

Požadovaný stupeň vzdelania

minimálne vyučený v odbore

Profil absolventa

absolvent barmanského kurzu po záverečnej skúške získa osvedčenie o absolvovaní kurzu, s ktorým sa môže uplatniť vo všetkých
pohostinských zariadeniach doma a v zahraničí, kde ponúkajú miešané nápoje, ktoré si získavajú čoraz väčšiu obľubu.
Absolvent tohto kurzu sa bude vedieť orientovať v rôznych druhoch nápojov, bude poznať ich zloženie a význam. Nadobudne praktickú
zručnosť pri ich miešaní, bude vedieť používať barmanské pomôcky,vhodné typy pohárov a surovín a zároveň bude vedieť nápoj pripraviť,
ozdobiť a podať.

Metódy výučby

prednáška, tréning, praktické cvičenia

Forma záverečnej skúšky

písomný test, ústna odpoveď, praktická skúška z miešania vyžrebovaných nápojov

Rozsah kurzu

spolu 60 hodín