Súkromná hotelová akadémia HaGMa


Biskupická 21
821 06  Bratislava

IČO: 317 875 17

Tel.: 02/45 25 99 29

0903 582 548

0903 265 585

Fax : 02/45 64 02 56 email: skola1@shahagma.sk

kód školy: 616001

Číslo účtu : SK81 0900 0000 0001 7150 1432

Vzhľadom k tomu, že v súvislosti s prechodom na SEPA došlo k zmenám v platobnom styku sa mení formát čísla účtu na nový formát – IBAN SK 8109000000000171501432, BIC GIBASKBX v Slovenskej sporiteľni.

ALENA HLBOČANOVÁ, štatutárny zástupca školy, zastupujúci školu s právomocami vo všetkých ostatných oblastiach, okrem právomocí výkonu štátnej správy v školstve.
Tel.: 02/45 52 58 20, 0903 265 579

Ing. DANKA KRAVJAROVÁ, riaditeľka školy, štatutárny zástupca školy, zastupujúci školu s právomocami v oblasti výkonu štátnej správy v školstve.
Tel.: 02/45 25 99 29 – kl. 2, 0903 265 585

Mgr. MONIKA TERKOVIČOVÁ, výchovný poradca – tel.: 02/45 25 99 29-kl. 3

Zborovňa: tel.: 02/45 25 99 29 – kl. 3

Sekretariát: tel.: 02/ 45 25 99 29 – kl. 1

 

Súkromná hotelová akadémia HaGMa, s. r. o. (zriaďovateľ SHA HaGMa)

Biskupická 21
821 06  Bratislava

IČO:313 964 530903 265 585

0903 265 579

 

Nadácia Hominem Quero, Biskupická 21, 821 06 Bratislava
Biskupická 21
821 06 Bratislava
Právna forma : nadácia
IČO : 30794749
Banka : Slovenská sporiteľňa pobočka Bratislava, číslo účtu: 017769557

Zloženie správnej rady nadácie:
Alena Hlbočanová, predseda správnej rady
Dana Kravjarová, člen správnej rady
Zina Hlbočanová, člen správnej rady

Ako nás nájdete: autobus 70, 67