Kam ísť na strednú?
Pomôcka pri rozhodovaní

Súkromná hotelová akadémia HaGMa
ponúka päťročné denné štúdium a
Služby v cestovnom ruchu ako štvorročné denné štúdium

Hotelová akadémia
– trojročné pomaturitné štúdium
Cestovný ruch
– dvojročné pomaturitné štúdium
Spoločné stravovanie
– dvojročné nadstavbové štúdium

Ak sa staneš naším študentom, nebudeš iba nasávať teoretické múdrosti, ale vyskúšaš si svoje zručnosti v praxi. Počas štúdia máš na to 1 400 hodín, z toho 1 200 hodín sa budeš zdokonaľovať v hotelových a reštauračných zariadeniach. Ostatné si overíš v našich odborných učebniach. Ak to zvládneš, k maturitnému vysvedčeniu ti priložíme výučný list.  S naším…

Zúčastňujeme sa rôznych domácich a zahraničných súťaží, kde zbierame ocenenia v rôznych kategóriach . Pridaj sa k nám a ďalšie môžeš dostať TY 🙂

Denné štúdium

Súkromná hotelová akadémia HaGMa
ponúka päťročné denné štúdium a
Služby v cestovnom ruchu ako štvorročné denné štúdium

Diaľkové štúdium

Hotelová akadémia
– trojročné pomaturitné štúdium
Cestovný ruch
– dvojročné pomaturitné štúdium
Spoločné stravovanie
– dvojročné nadstavbové štúdium

Kurzy

  • Barman
  • Sprievodca cestovného ruchu
  • Kuchár
  • Čašník
  • Workshopy